Przetargi zamknięte

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 006/2015/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do Warszawskiego Cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 007/2015/IM na usługę polegającą na integracji nowych stopni mocy budowanych generatorów w.cz. pomiędzy sobą oraz z infrastrukturą warszawskiego cyklotronu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 008/2015/IM na zakup detektora germanowego promieniowania fotonowego do warszawskiego cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 009/2015/IM na zakup dawkomierzy elektronicznych w liczbie 20 sztuk wraz z czytnikiem biurkowym dawkomierzy, oprogramowaniem do odczytu, konfiguracji dawkomierzy i zarządzania dawkomierzami do warszawskiego cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2016/IM na na zakup stanowiska próżniowego do budowanego jonowodu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Pytania i odpowiedzi

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2017/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do Warszawskiego Cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty