ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Dr Mateusz Sitarz

  W dniu 23.IX.2019 r. na Wydziale Fizyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Sitarza. Praca zatytułowana była “Research on production of new medical...
  więcej
 • Call for proposals 2020

  Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie 2020 roku. Szczegóły w pdf....
  więcej
 • XXIII Festiwal Nauki w ŚLCJ

  W dniach 21 do 26 września odbywać się będą spotkania w ramach XXIII Festiwalu Nauki. Podczas spotkań będzie można między innymi zwiedzić cyklotron w naszym...
  więcej