ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej...
  więcej
 • Wigilia w ŚLCJ 2017

  Serdecznie zapraszamy pracowników i wspólpracowników Laboratorium na wspólną Wigilię 18 grudnia 2017 o godz.12.00. Dyrekcja ŚLCJ UW...
  więcej
 • Doktorat honorowy dla prof. Jacka Dobaczewskiego

  Nasz wieloletni przyjaciel, teoretyk Jacek Dobaczewski otrzymał 20 listopada 2017 tytuł Doktora honoris causa  Universite Claude Bernard Lyon 1. http://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/news5071.html W imieniu Konsorcjum EAGLE i SLCJ UW wysłalismy do prof. Jacka Dobaczewskiego pismo...
  więcej