ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • dr hab. Krzysztof Kilian

  24 września 2019 r Rada Wydziłu Chemii UW zatwierdziła przyznanie stopnia doktora habilitowanego pracownikowi ŚLCJ UW Krzysztofowi Kilianowi. Jego praca habilitacyjna: "Statyczne i przepływowe metody wydzielania i zatężania...
  więcej
 • XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej 2019

  W dniach 24-29 września 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się pięciodniowa międzynarodowa konferencja naukowa „XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej”. Tematyka tegorocznych...

  więcej
 • Nuclear Physics Research-Technology coaction 2

  Międzynarodowe warsztaty “Nuclear Physics Research-Technology coaction 2” i spotkania brokerskie “Nuclear Physics Innovation” odbyły się w Sevilli w Hiszpani w dniach 6-8 listopada 2019. Warsztaty...
  więcej