ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Stulecie urodzin prof. Wilhelmiego

  „ Nie wymagaj od innych więcej niż od siebie, a od siebie wymagaj dużo.” „Twój sukces – to nie zaszczyty, pieniądze i rozgłos – lecz zmiany...
  więcej
 • Zmarł prof. Stanisław Grzegorz Rohoziński

  W dniu 11 września 2021 r. zmarł prof. dr hab. Stanisław Grzegorz Rohoziński, Członek założyciel Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, emerytowany profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan...
  więcej
 • Dr inż. Daniel Piętak

  W dniu 2 września 2021 r. na Politechnice Warszawskiej sukcesem zakończyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Piętaka. Praca zatytułowana “Metoda oceny jakości...
  więcej