ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Dr Mateusz Pęgier

  W dniu 22 paźdzernika 2020 r. na Wydziale Chemii UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Pęgiera. Praca zatytułowana "Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy...
  więcej
 • 1 listopada w Miednoje

  1-go listopada przedstawiciele grupy polskiej w ZIBJ Dubna odwiedzili Polski Cmentarz Wojskowy w Miednoje. Na miejscu oddano hołd poległym w miejscu polskim oficerom, zapalono znicze biało-czerwone z...
  więcej
 • Wręczenie Nagrody Lisy Meitner 2020

  Uroczystość wręczenia Nagrody Lisy Meitner ze rok 2020 odbędzie się  jako webinarium Zoom w czwartek, 26 listopada o 16:30. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez European...
  więcej