ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Letnia Szkoła Fizyki 2018

  Od 26.06 do 5.07. 2018, w ramach Letniej Szkoły Fizyki 2018, ŚLCJ organizuje warsztaty "Gamma kamera - narzędzie do obrazowania medycznego". Zajęcia skierowane są do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych...
  więcej
 • Seminarium prof. Johna Wooda

  W środę, 13 czerwca 2018 r. o 12:15 w sali A Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, odbędzie się seminarium, w trakcie którego prof. John L. Wood z School of Physics,...
  więcej
 • Raport Roczny

  Uprzejmie informujemy, że na stronie Raporty i publikacje został udostępniony Raport Roczny za rok 2017....
  więcej