ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • NTNPD-2021 w SLCJ

  25 paździenika 2021 rozpocząło się w SLCJ międzynarodowe  spotkanie  “New Trends in Nuclear Physics Detectors”. Program wydarzenia zorganizowanego  przez ZIBJ w Dubnej,  Uniwersytet Śląski w...
  więcej
 • Historia dr. Hassana Maridi w Nature

  Historia dr. Hassana Maridi stała się tematem publikacji Virginii Gewin w Nature. Artykuł opowiada o trzech badaczach zmuszonych do emigracji. Wśród nich jest dr Mardi,...
  więcej
 • Zmarł Marek Budziszewski

  W dniu 16 paździenika 2021 r. zmarł Marek Budziszewski, wieloletni pracownik Środowiskowego Laboratorium Cieżkich Jonów UW. Był człowekiem wielkiej kultury pracy, życzliwy ludziom, prostolinijny i...
  więcej