ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Raport Roczny

  Uprzejmie informujemy, że na stronie Raporty i publikacje został udostępniony Raport Roczny za rok 2016....
  więcej
 • SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9 – konkursy NCN

  W dniu 14 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA:   SONATA 13 – realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed...
  więcej
 • Pierwszy eksperyment w ŚLCJ z wiązką metaliczną.

  29 kwietnia 2017 roku sukcesem zakończył się pierwszy eksperyment w ŚLCJ z wiązką metaliczną. Eksperyment HIL066 "Transfer cross sections at near-barrier energies for the 24Mg + 90,92Zr systems" zaproponowany został przez Agnieszkę Trzcińską z ŚLCJ i Władysława Trzaskę z Uniwersytetu w Jyväskylä w...
  więcej