ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Raport roczny ŚLCJ

  Wszystkich użytkowników urządzeń ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2017, w terminie do 22 marca 2018. Bliższe informacje dostępne są pod adresem www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne...
  więcej
 • Spotkanie Fizyków Seniorów

  W środę, 7 lutego 2018 o godz. 16.30, w ŚLCJ UW miało miejsce spotkanie Fizyków Seniorów. Z incjatywy Henryka Wujca odbyły się już 4 takie spotkania. Poprzednie korzystało z gościnności Wydziału...
  więcej
 • Posiedzenie PAC I/2018

  Posiedzenie Komitetu Eksperymentów ŚLCJ UW odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Plan spotkania dostępny jest tutaj....
  więcej