ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Konferencja Fizyka XXI wieku i nowe wyzwania filozoficzne

  Czy fizyka XXI wieku to prosta kontynuacja fizyki dwudziestowiecznej, czy też ujawniły się jej nowe metody, ujęcia teoretyczne i obszary badawcze? Czy odkrycia, hipotezy i...
  więcej
 • Seminarium dr Pawła Napiorkowskiego

  W czwartek, 28.01.2021 r., o godzinie 10:15 przy wykorzystaniu narzędzi internetowych dr Paweł Napiorkowski ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW wygłosi wykład Algorytm genetyczny dla fizyków:...
  więcej
 • Seminarium dr hab. Leszka Próchniaka

  W czwartek, 14.01.2021 r., o godzinie 10:15 przy wykorzystaniu narzędzi internetowych dr hab. Leszek Próchniak ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW wygłosi wykład 140Sm – wyzwania...
  więcej