ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Warsztaty 2020 odwołane

  Zgodnie z Zarządzeniem nr  206 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym rokuakademickiego 2020/2021 zajęcia ogólnouczelniane mogą...
  więcej
 • Otwarte Zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

  Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego planuje przeprowadzenie Otwartego Zebrania Sekcji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Na termin spotkania wybrano 28 września 2020 r po południu...
  więcej
 • Pierwszy ekperyment po przerwie COVID-19

  W dniach 10 i 13 lipca 2020 przeprowadzono naświetlanie próbek wiązką wewnętrzną. Zrealizowano w ten sposób pierwszy etap projektu HIL091 "Cross-section measurements of 117mSn and...
  więcej