ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Grant Ulama dla dra Hasana Maridi

  Projekt Theoretical models for reactions with stable and exotic light nuclei Hasana Maridi zostanie sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu...

  więcej
 • Stypendium MNiSzW dla dr Aleksandry Sentkowskiej

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował stypendiami młodych wybitnych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu...

  więcej
 • Posiedzenie PAC

  Posiedzenie Komitetu Eksperymentów ŚLCJ UW odbędzie się dnia 16 grudnia 2019 od godz. 10:00 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Program jest dostępny tutaj....
  więcej