ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

utworzyło Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR) wyposażony w cyklotron GE PETtrace do produkcji radiofarmaceutyków. Prowadzone są także prace badawcze nad nowymi farmaceutykami.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

ICARE to układ detektorów cząstek naładowanych pozwalający na ich identyfikację i pomiar energii. Zbudowany w IReS (Strasbourg) we Francji jest obecnie używany w ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek ŚLCJ.

ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego

jest ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej operującym cyklotronem ciężkich jonów U-200P umożliwiającym prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych.
 • Pierwszy pomiar układem EAGLE-EYE

  Zaawansowane techniki szybkiego-timingu (ang. fast-timing) zostały po raz pierwszy zastosowane w ŚLCJ z wykorzystaniem spektrometru EAGLE (16 Ge ACS) oraz nowego układu EYE (sEquential gamma raYs dEtection - 24 LaBr3). Układ EYE...
  więcej
 • Wykład o wzbudzeniach kulombowskich

  W semestrze letnim na Wydziale Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr Katarzyna Wrzosek-Lipska wygłasza wykład  pt. "Wzbudzenia kulombowskie - narzędzie do badania jąder atomowych". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w czwartki, od 8...
  więcej
 • Raport roczny ŚLCJ

  Wszystkich użytkowników urządzeń ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2017, w terminie do 22 marca 2018. Bliższe informacje dostępne są pod adresem www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne...
  więcej