Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, założone wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Polską Akademię Nauk i Państwową Agencję Atomistyki, jest jedynym w kraju ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej dysponującym cyklotronem ciężkich jonów oraz nowoczesnymi spektrometrami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Warszawski akcelerator, cyklotron izochroniczny o K=160, przyspiesza wiązki jonów do energii w zakresie od 2 do 10 MeV na nukleon, a uzyskiwane intensywności sięgają kilkuset pnA. W 2010 roku zainstalowano i uruchomiono w ŚLCJ UW nowe źródło ECR (elektronowy rezonans cyklotronowy), znacznie rozszerzające zakres wiązek jonów dostępnych w laboratorium. Oprócz dotychczas uzyskiwanych wiązek pierwiastków gazowych oraz posiadających związki w postaci gazowej, poczynając od boru, a kończąc na argonie, dostępne staną się także wiązki jonów metali, a także zdecydowanie cięższych pierwiastków (krypton, srebro…) Obecnie rozpoczynane są prace zmierzające do zainstalowania nowoczesnych generatorów wysokiej częstości, dzięki którym wzrośnie niezawodność pracy cyklotronu.

Dostęp do wiązki z akceleratora ŚLCJ UW jest przyznawany przez Dyrektora Laboratorium na podstawie rekomendacji międzynarodowego Komitetu Programowego (Programme Advisory Committee). Jedynymi kryteriami oceny projektów są wartość naukowa i techniczna wykonalność proponowanego eksperymentu. Grupy eksperymentalne mogą bezpłatnie korzystać z układów doświadczalnych zainstalowanych na stałe na traktach jonowych, lub używać swojej własnej wyspecjalizowanej aparatury. Wśród dostępnych układów pomiarowych należy wymienić: układ SYRENA – dużą uniwersalną komorę rozproszeń, IGISOL – separator masowy on-line typu skandynawskiego, CUDAC – układ krzemowych detektorów cząstek typu PIN-dioda, JANOSIK – system wielodetektorowy, w którego skład wchodzi duży kryształ NaI(Tl) z aktywnymi i pasywnymi osłonami oraz 32-częściowy filtr krotności, ICARE, wielodetektorowy układ pozwalający na identyfikację cząstek naładowanych i pomiar ich energii, przeniesiony do ŚLCJ ze Strasbourga. Najnowszym i wciąż rozbudowywanym narzędziem pomiarowym jest układ EAGLE – wielodetektorowy spektrometr promieniowania γ, który może współpracować z licznymi detektorami pomocniczymi: spektrometrem elektronów konwersji wewnętrznej, filtrem krotności cząstek naładowanych obejmującym kąt bryłowy 4π, komorą rozproszeń wyposażoną w 100 detektorów typu PIN-dioda, filtrem krotności kwantów γ złożonym z 60 kryształów BaF2, polarymetrem HPGe, plungerem… W lipcu 2011 układ EAGLE został wzbogacony o 20 precyzyjnych detektorów germanowych promieniowania gamma o wysokiej wydajności, użyczonych na dwa lata przez europejskie konsorcjum GAMMAPOOL.

Wśród wielu interesujących projektów naukowych prowadzonych w ŚLCJ na szczególną uwagę zasługują badania nad koegzystencją kształtu w jądrach atomowych („mikroskop jądrowy”), zjawiskiem Gigantycznego Rezonansu Dipolowego, pomiary rozkładu barier na fuzję, próby określenia struktury stanów o wysokich spinach, w tym badania tzw. pasm chiralnych, analizy mechanizmów reakcji jąder lekkich i rozpadu jąder „gorących”. Dostępność wiązki dla projektów aplikacyjnych pozwoliła, między innymi, na konstrukcję scyntylacyjnego detektora cząstek naładowanych, używanego z układem EUROBALL.

Badania prowadzone w ŚLCJ UW mają charakter interdyscyplinarny i nie ograniczają się tylko do tematyki fizyki jądrowej. Duża część czasu pracy akceleratora jest przydzielana na eksperymenty z dziedziny fizyki ciała stałego, biologii, a także projekty aplikacyjne. Ważną rolę odgrywają prace dotyczące zastosowań medycznych fizyki jądrowej. W budynku ŚLCJ UW powstaje obecnie ośrodek produkcji radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). W lipcu 2011 został on wyposażony w wysokoprądowy cyklotron zdolny przyspieszać protony i deuterony do energii, odpowiednio, 16 i 8 MeV. Ośrodek będzie produkował radiofarmaceutyki na potrzeby warszawskich szpitali. Będą w nim również prowadzone prace badawcze nad nowymi farmaceutykami. Otwarcie ośrodka uświetni międzynarodowa konferencja „Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics” organizowana przez ŚLCJ UW w maju 2012 roku.

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w ŚLCJ UW realizowany jest projekt związany z wykorzystaniem izotopów alfa-promieniotwórczych w radioterapii nowotworów. W jego ramach, w roku 2011 rozpoczęto wytwarzanie izotopu astatu, 211At, wykorzystując reakcje 209Bi(alfa,2n) inicjowaną wiązką cząstek alfa przyspieszonych w cyklotronie ciężkojonowym. Obecnie ŚLCJ UW jest jedynym w kraju ośrodkiem wytwarzającym ten izotop.

Laboratorium współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami. W roku 2010 wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zawiązało konsorcjum pod nazwą „Narodowe Laboratorium Cyklotronowe”, którego celem jest zapewnienie warunków do prowadzenia w Polsce badań eksperymentalnych z dziedziny fizyki jądrowej oraz jej zastosowań w innych dziedzinach nauki, a także integracja z dużymi, pan-europejskimi infrastrukturami badawczymi. Zgodnie z najnowszym dokumentem „Perspectives of Nuclear Physics in Europe” opublikowanym przez ekspertów NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) małe regionalne centra eksperymentalne, do których należy ŚLCJ UW, pełnią istotną rolę w krajobrazie europejskiej fizyki jądrowej poprzez prowadzone programy naukowe, rozwój nowych metod i technologii, jak również kształcenie kadr dla wielkich europejskich ośrodków badawczych.

Infrastruktura badawcza ŚLCJ UW jest wykorzystywana do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Od 2005 Laboratorium organizuje corocznie „Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów” dla studentów z całej Polski zainteresowanych fizyką jądrową. Uczestnicy warsztatów, pracując w małych grupach, przygotowują i przeprowadzają pomiary z zakresu fizyki jądrowej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dostępnej w ŚLCJ UW. Na potrzeby warsztatów jest każdorazowo zapewniony tydzień wiązki z cyklotronu. Zadania eksperymentalne pozwalają studentom na zdobycie wprawy w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą (detektory, elektronika, układy próżniowe) i zapoznanie się z zasadami pracy laboratoryjnej. W marcu 2011 odbyła się pierwsza międzynarodowa edycja tego przedsięwzięcia, współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Huelvie (Hiszpania) i Uniwersytet w Sofii (Bułgaria) w ramach programu kursów intensywnych ERASMUS. Uczestniczyło w niej 19 studentów z Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Kolejne uczelnie zagraniczne są zainteresowane przestąpieniem do projektu w następnych edycjach.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą umożliwiającą organizację dużych konferencji. W ostatnich latach ŚLCJ gościło dwie znaczące konferencje międzynarodowe – “Nuclear Physics Close to the Barrier”, 1998 i XXIII European Cyclotron Progress Meeting, a także kilka mniejszych konferencji i warsztatów. Dla wygody zewnętrznych użytkowników w budynku ŚLCJ stworzono 10 pokoi gościnnych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem wiązek Warszawskiego Cyklotronu zaowocowały znaczną liczbą publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, a także stały się podstawą prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Szczegóły są dostępne w Raportach Rocznych ŚLCJ. Tam też można znaleźć informacje dotyczące działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej ŚLCJ.

Dalsze informacje o Laboratorium (w języku angielskim)

order resume online mcdonalds help writing a persuasive essay school uniforms essay of why should we hire you buy lumigan drop online without prescription purchase enquiry letter format where can i purchase tetracycline cheap no script famous essay writer prograf 400 mg tablets to buy order customized essays essay on order hymenoptera how much should i pay someone to write an essay how to write a purchase order letter free homework help for college students penn foster essay help acheter indinavir sans ordonnance essays on importance of following orders buy brand name zyloprim online canada best healthcare resume writing service buy graduate research papers papers buy are narrative essays written in the past tense jokes riddels and help with homework professional resume writing services 2012 school help homework how to write a resume chat for homework help new homework help order of cover letter and resume best custom paper paper writing service jobs 2 day ponstel delevery american paper writing service homework papers online biography writing service best place to buy paper for wedding invitations if you write a check on a bank to purchase a used honda civic do my calculus homework chapter 1 cardiovascular disorders case study 8 write my thesis paper essays writing services uk where can i write a paper online for free buy an essay online no plagiarism fast cheapest lexapro purchase someone do my essay for me i need help writing a graduation speech Proscar no prescription essay writers wanted uk help with best man speech uk customs and border protection essay write my masters essay online essay service sample cover letter for medicard reimbursement homework helper for history text rewriting service how to write my name in chinese symbols how to order tastylia tablets pay someone to do my homework for me sample resume help desk analyst paying someone to write a paper via paypal homework help in accounting paper online store cover letter for medical billing and coding student essay about pollution causes and effects and solutions asthma accessories research papers buy pecking order thesis cpm student homework help order a copy of the white paper anti federalist papers writers thesis of everyday use help me write essay research paper writers online arithmetic homework help decimals fractions essay help in australia essay help sites best custom essay site obesity essay help help with cv writing free can i pay someone to do my homework can i pay someone to do my homework college application essay writing help services thesis skripsi tugas akhir teknik sipil manajemen konstruksi help with macbeth coursework college writing services 5 mg hydrea generic india best resume writing services 2014 nursing take my class for me how much do essay writers get paid review of essay writing sites can someone do my homework online thesis writing service usa homework help story writing what should i write my argument paper on i need someone to do my homework help writing a ballad essay writing service unethical assignment help websites academic writing services usa purchase essays expository bibliography alphabetical order by author or title provera apotheke masters economic thesis for sale write my essayz review college research paper writing service reviews mba admission essay services before i forgot to do my homework in french guide to buying term papers online resume writing website chronological order on resume online essay help is there someone can help me to write an essay postion paper writing service essay services us resume objectives for mechanical engineers best essay writer hunger cancer animals money who can write a paper for me online thesis helper desyrel 400 no prescription online what can i do my personal essay on homework help medieval coupon trandate purchase thesis master law and order anti thesis third grad homework help help writing reflective essay free online essay help chat essays on post traumatic stress disorder do my assignment for free essay writers in uk fortran homework help geography homework helpmaps custom paper placemats wholesale resume for medical representative in word paper writing service business ethic graduate level real estate purchase proposal template salem witch trials and the crucible essay a walk to remember homework help how to buy papers for college write my essay for me custom research paper writers homework help online holt textbook watch law and order criminal intent do my homework java maxalt erfahrung essay writing website reviews buy somna-ritz forte without prescription professional resume writing service 2015 action resume what can i write my essay on write my dissertation methodology american pharmacy buy zo-20 cheap dissertation writing services reviews best online academic writing sites essay to buy ladders resume writing service custom essay writing forum best custom written essay service write my descriptive essay buy raw papers online best buy case study analysis resume for application to graduate school gmu creative writing bfa age associated with pancreatic cancer i need help writing resume helper essay writing service dubai cover letters for sales associate in retail dissertation help south africa achat lopid pour la suisse synthesis paper writing autism spectrum disorder research paper doctorate degree online cheap allegra allergy 24 hr cheap websites write essays for you can music help with homework pay someone to do your research paper homework helper revolutionary war map who is jesus for me essay cheap dissertation writing services 2014 example recommendation letter for medical school paper writing service nyc holiday homework helpers excessive trading 401 k plans prandin outside the usa mba admission essay services length reviews for custom writing website need excel homework help best professional resume writing services columbus ohio ap psychology essay help essay buy malaysia product does homework help you learn new york times research papers buy best resume writing service chicago engineers order custom watermark paper best online resume writing service legal homework help persuasive essay assignment help business management buy origami paper online nz ghostwriting services australia help with essays assignments how can i order Depakote cheap no script buying Depakote online - Richmond