Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, założone wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Polską Akademię Nauk i Państwową Agencję Atomistyki, jest jedynym w kraju ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej dysponującym cyklotronem ciężkich jonów oraz nowoczesnymi spektrometrami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Warszawski akcelerator, cyklotron izochroniczny o K=160, przyspiesza wiązki jonów do energii w zakresie od 2 do 10 MeV na nukleon, a uzyskiwane intensywności sięgają kilkuset pnA. W 2010 roku zainstalowano i uruchomiono w ŚLCJ UW nowe źródło ECR (elektronowy rezonans cyklotronowy), znacznie rozszerzające zakres wiązek jonów dostępnych w laboratorium. Oprócz dotychczas uzyskiwanych wiązek pierwiastków gazowych oraz posiadających związki w postaci gazowej, poczynając od boru, a kończąc na argonie, dostępne staną się także wiązki jonów metali, a także zdecydowanie cięższych pierwiastków (krypton, srebro…) Obecnie rozpoczynane są prace zmierzające do zainstalowania nowoczesnych generatorów wysokiej częstości, dzięki którym wzrośnie niezawodność pracy cyklotronu.

Dostęp do wiązki z akceleratora ŚLCJ UW jest przyznawany przez Dyrektora Laboratorium na podstawie rekomendacji międzynarodowego Komitetu Programowego (Programme Advisory Committee). Jedynymi kryteriami oceny projektów są wartość naukowa i techniczna wykonalność proponowanego eksperymentu. Grupy eksperymentalne mogą bezpłatnie korzystać z układów doświadczalnych zainstalowanych na stałe na traktach jonowych, lub używać swojej własnej wyspecjalizowanej aparatury. Wśród dostępnych układów pomiarowych należy wymienić: układ SYRENA – dużą uniwersalną komorę rozproszeń, IGISOL – separator masowy on-line typu skandynawskiego, CUDAC – układ krzemowych detektorów cząstek typu PIN-dioda, JANOSIK – system wielodetektorowy, w którego skład wchodzi duży kryształ NaI(Tl) z aktywnymi i pasywnymi osłonami oraz 32-częściowy filtr krotności, ICARE, wielodetektorowy układ pozwalający na identyfikację cząstek naładowanych i pomiar ich energii, przeniesiony do ŚLCJ ze Strasbourga. Najnowszym i wciąż rozbudowywanym narzędziem pomiarowym jest układ EAGLE – wielodetektorowy spektrometr promieniowania γ, który może współpracować z licznymi detektorami pomocniczymi: spektrometrem elektronów konwersji wewnętrznej, filtrem krotności cząstek naładowanych obejmującym kąt bryłowy 4π, komorą rozproszeń wyposażoną w 100 detektorów typu PIN-dioda, filtrem krotności kwantów γ złożonym z 60 kryształów BaF2, polarymetrem HPGe, plungerem… W lipcu 2011 układ EAGLE został wzbogacony o 20 precyzyjnych detektorów germanowych promieniowania gamma o wysokiej wydajności, użyczonych na dwa lata przez europejskie konsorcjum GAMMAPOOL.

Wśród wielu interesujących projektów naukowych prowadzonych w ŚLCJ na szczególną uwagę zasługują badania nad koegzystencją kształtu w jądrach atomowych („mikroskop jądrowy”), zjawiskiem Gigantycznego Rezonansu Dipolowego, pomiary rozkładu barier na fuzję, próby określenia struktury stanów o wysokich spinach, w tym badania tzw. pasm chiralnych, analizy mechanizmów reakcji jąder lekkich i rozpadu jąder „gorących”. Dostępność wiązki dla projektów aplikacyjnych pozwoliła, między innymi, na konstrukcję scyntylacyjnego detektora cząstek naładowanych, używanego z układem EUROBALL.

Badania prowadzone w ŚLCJ UW mają charakter interdyscyplinarny i nie ograniczają się tylko do tematyki fizyki jądrowej. Duża część czasu pracy akceleratora jest przydzielana na eksperymenty z dziedziny fizyki ciała stałego, biologii, a także projekty aplikacyjne. Ważną rolę odgrywają prace dotyczące zastosowań medycznych fizyki jądrowej. W budynku ŚLCJ UW powstaje obecnie ośrodek produkcji radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). W lipcu 2011 został on wyposażony w wysokoprądowy cyklotron zdolny przyspieszać protony i deuterony do energii, odpowiednio, 16 i 8 MeV. Ośrodek będzie produkował radiofarmaceutyki na potrzeby warszawskich szpitali. Będą w nim również prowadzone prace badawcze nad nowymi farmaceutykami. Otwarcie ośrodka uświetni międzynarodowa konferencja „Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics” organizowana przez ŚLCJ UW w maju 2012 roku.

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w ŚLCJ UW realizowany jest projekt związany z wykorzystaniem izotopów alfa-promieniotwórczych w radioterapii nowotworów. W jego ramach, w roku 2011 rozpoczęto wytwarzanie izotopu astatu, 211At, wykorzystując reakcje 209Bi(alfa,2n) inicjowaną wiązką cząstek alfa przyspieszonych w cyklotronie ciężkojonowym. Obecnie ŚLCJ UW jest jedynym w kraju ośrodkiem wytwarzającym ten izotop.

Laboratorium współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami. W roku 2010 wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zawiązało konsorcjum pod nazwą „Narodowe Laboratorium Cyklotronowe”, którego celem jest zapewnienie warunków do prowadzenia w Polsce badań eksperymentalnych z dziedziny fizyki jądrowej oraz jej zastosowań w innych dziedzinach nauki, a także integracja z dużymi, pan-europejskimi infrastrukturami badawczymi. Zgodnie z najnowszym dokumentem „Perspectives of Nuclear Physics in Europe” opublikowanym przez ekspertów NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) małe regionalne centra eksperymentalne, do których należy ŚLCJ UW, pełnią istotną rolę w krajobrazie europejskiej fizyki jądrowej poprzez prowadzone programy naukowe, rozwój nowych metod i technologii, jak również kształcenie kadr dla wielkich europejskich ośrodków badawczych.

Infrastruktura badawcza ŚLCJ UW jest wykorzystywana do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Od 2005 Laboratorium organizuje corocznie „Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów” dla studentów z całej Polski zainteresowanych fizyką jądrową. Uczestnicy warsztatów, pracując w małych grupach, przygotowują i przeprowadzają pomiary z zakresu fizyki jądrowej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dostępnej w ŚLCJ UW. Na potrzeby warsztatów jest każdorazowo zapewniony tydzień wiązki z cyklotronu. Zadania eksperymentalne pozwalają studentom na zdobycie wprawy w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą (detektory, elektronika, układy próżniowe) i zapoznanie się z zasadami pracy laboratoryjnej. W marcu 2011 odbyła się pierwsza międzynarodowa edycja tego przedsięwzięcia, współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Huelvie (Hiszpania) i Uniwersytet w Sofii (Bułgaria) w ramach programu kursów intensywnych ERASMUS. Uczestniczyło w niej 19 studentów z Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Kolejne uczelnie zagraniczne są zainteresowane przestąpieniem do projektu w następnych edycjach.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą umożliwiającą organizację dużych konferencji. W ostatnich latach ŚLCJ gościło dwie znaczące konferencje międzynarodowe – “Nuclear Physics Close to the Barrier”, 1998 i XXIII European Cyclotron Progress Meeting, a także kilka mniejszych konferencji i warsztatów. Dla wygody zewnętrznych użytkowników w budynku ŚLCJ stworzono 10 pokoi gościnnych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem wiązek Warszawskiego Cyklotronu zaowocowały znaczną liczbą publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, a także stały się podstawą prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Szczegóły są dostępne w Raportach Rocznych ŚLCJ. Tam też można znaleźć informacje dotyczące działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej ŚLCJ.

Dalsze informacje o Laboratorium (w języku angielskim)

30 day agulan 5mg list of cs lewis essays resume for retail job sample resume for medical coding specialist bipolar disorder research paper thesis imuno-ritz sin receta brand name carafate help with ptlls assignments prostate cancer estrogen gynecomastia best buy resume application for credit card autism spectrum disorder essay how to purchase professional research papers compare/contrast essay about abortion apcalis sx 400 no prescription online cover letter examples for medical assistant student tulip touch essay help argumentative essay on post traumatic stress disorder best resume writing services for educators association information technology assignment help case study on schizophrenia disorder uk assignment writing help essay writer oh no buy levitra plus via paypal david ledoux show the plan custom paper writing services reviews essay on oedipus the king blindness manuscript writing services 247 rx shop viramune generic buy voveran sr via paypal borderline personality case study share papers online how to write a resume in 2015 essay writing service uk cheap 24 7 pharmacy finpecia order essay uk pharmaceutical salesman prozac battery operated clock valtrex dosage for chickenpox bulk toilet paper for sale cape town primary homework help saxons sutton hoo do my essay me free disobeying a lawful order essay brand diovan best price custom term paper help crystal report writing services tentex forte 30mg buy no script cheap essay writer uk buy flonase in the united states write my art term paper buy college application essay 10 steps order discount Dapsone online help with pre algebra 36 hour risperdal cheap college papers for sale azimac from mexico pharmacy online help writing intro essay help with doing my essay reverse chronological order resume template medical assistant resume help order discount Pilex online best resume writing services 2014 uk do my peper online accounting homework help for dummies compare and contrast essay help introduction buy menosan online with fast shipping begining anatomy physiology homework help top ten essay writing websites buy essay (canada) phd dissertation writing services reviews cheap paper bags with handles writing an ielts essay tutorial video famous case studies of bipolar disorder where to buy endep tabs buy an essay online now womens health after age 45 lariam antimalarico effetti collaterali resume writing services near me reviews for custom writing website example resumes for sales associate flagyl refill best price discount duricef pills without a prescription geography dissertation help generic for actenol public library homework help cheapest Tadacip prescription without where to buy Tadacip cheap no script - Odessa french homework help chat 36 hour purim online toilet paper machine for sale in south africa orlip without rx or shipping signer homework help with rounding numbers cover letter to company not hiring order danazol caps get without a prescription homework helpers english language composition penegra mg thesis sidebar border can i hire someone to write my essay help with biology essays review federal resume writing services resume writing services philadelphia merida plan i need help making a resume for free eldepryl retard uk sale viagra super active no rx india buy personality disorders essay purchase mla paper i forgot to do my homework in french thesis proposal in computer speech writing service for school dissertation writing services hyderabad internship cover letter for it student archaeology dissertation acheter pilex canada model persuasive essays middle school writing research paper computer science i do my homework before nine oclock tonight acid alkaline cancer essay helping homeless people max dose of clozaril obeying military orders essay order of adjectives sentences how to make a resume for medical billing and coding thank you for agreeing to write a letter of recommendation for me roxythromycin overnight shipping chihuahua pcci papers for sale essays on panic disorder finance resume templates custom dissertation writing services birmingham uf essay help ap biology lab homework help essays post traumatic stress disorder primary homework help rivers glossary yahoo help with homework non plagarized custom papers college application essay service universal where to buy Uniphyl Cr tablets online 24 7 pharmacy buy Uniphyl Cr usa - Concord term paper helper woodlands homework help tudors purchase a dissertation literature review thesis statement about oedipus the king 200mg generic orlistat writing services 10 where to buy litmus paper uk quick weight loss liquid diet compare and contrast essay on cultures essay on hard work is a key to success writing service cancer effect in video game essays written by einstein buy ibuprofen online without prescription law essays buy research thesis tools custom essays essay help buy paper online uk lithobid from india online dissertation help tu berlin homework help brochure 2.5 mg aquanorm online essay on republic day in marathi essay writing in english language 1 mg of voltaren xr for sale worldwide arimidex online how to write a personal statement for medical residency 247 rx shop ampicillin generic essay writer in vancouver comprehension dissertation thesis and term papers online online science homework help ted koppel and living with cancer free wood sofa plans results of pregnancy with clomid best website to buy cardura letter of recommendation sample for medical school cheap dissertation writing retreats araby and a&p essay references for essay writing 50 mg paxil cheap resume writing service toronto ontario nyc homework helper dissertation help services kolkata help writing dbq essay ap english thesis help standard grade biology past papers online cv writing service oil and gas cover letter for sales job no experience resume writing services darwin nt oprah essay contest 2009 cheap zestril free shipping case studies conduct disorder subaction showcomments propecia optional newest college entry essay writers 5 paragraph essay about soccer order cheap vigrx gold buy resume for writing 2012 mca assignment help ib essay help pay for essay cheapest where to buy an essay online best buy ditropan without a prescription buy term papers scholarship applications for college custom essay jobs homework help mcdougal littell algebra 2 sublingual viagra from mexico research papers on eating disorders and the media