XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 24 – 30 października 2021 r.


W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w dniach 24 – 30 października 2021 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.
Tematami zajęć będą:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów będzie obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.
Zajęcia będą się odbywały w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.
Plakat Warsztatów.
Jak zgłosić swój udział w Warsztatach?.
Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.