XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Z powodu pandemi COVID-19,

zgodnie za Zarządzeniem nr  206 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021,

XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w 2020 roku się niestety nie odbędą.Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.