XV Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 20 – 26 października 2019 r.


W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego  w dniach 20 – 26 października 2019 r. odbyły się ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.

Tematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.


Plan wykładów

niedziela, 20 października
17:00 – 17:14 Informacje organizacyjne
17:15  – 17:35 “ŚLCJ w pigułce”, Krzysztof Rusek
17:36 – 18:00 “Nuclear physics is an international science”, Kirby W. Kemper

poniedziałek, 21 października
09:15 – 10:00 “Podstawy ochrony radiologicznej”, Roman Tańczyk
10:15  – 11:00 “Tarcze do badań w fizyce jądrowej”, Anna Stolarz
11:15  – 12:30 “Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów”, Marcin Palacz
ok. 12:30 zwiedzanie Laboratorium, Agnieszka Trzcińska

wtorek, 22 października
09:15 – 10:15 “Spektroskopia γ na wiązce”, Paweł J. Napiorkowski

środa, 23 października
09:15- 10:15 “Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)”, Krzysztof Kilian

czwartek, 24 października
09:15- 10:15 “Reakcje jądrowe”, Krzysztof Rusek

piątek, 25 października
09:15- 10:15 “Biologiczna odpowiedź linii komórkowych in vitro napromienianych ciężkimi jonami”, Zygmunt Szefliński

sobota, 26 października
09:00 – 12:30 Prezentacje studenckie 🙂 i zakończenie Warsztatów


Ćwiczenia doświadczalne

A: Badanie odporności radiacyjnej detektorów typu PiN-dioda na oddziaływanie z ciężkimi jonami (prowadzący: P. Napiorkowski, K. Hadyńska-Klęk)
B: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: M. Palacz, J. Samorajczyk-Pyśk, T. Abraham)
C: Produkcja i pomiar grubości tarcz do eksperymentów z wiązką cząstek naładowanych (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
D: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: A. Trzcińska)
E: Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego (prowadzący: M. Paluch-Ferszt, M. Filipek, K. Kilian, A. Sentkowska, Z. Szefliński)
F: Detekcja neutronów prędkich (prowadzący: G. Jaworski, D. Wójcik)


Studenci w czasie Warsztatów wykonywali przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 2-3 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentowały swoje doświadczenia i uzyskane wyniki.

Rekrutacja

Studenci UW za udział w Warsztatach mogą zdobyć punkty ECTS, strona przedmiotu w systemie USOS . Należy się zarejestrować na Warsztaty w systemie USOS.

Studenci spoza UW – rekrutacja odbywa się poprzez dziekanaty uczelni macierzystych
lub opiekunów kół naukowych. Prosimy o przysłanie zbiorczej listy RANKINGOWEJ osób aplikujących na Warsztaty z danej uczelni.
W wyjątkowych wypadkach przyjmujemy zgłoszenia bezpośrednie do Justyny Samorajczyk-Pyśk wraz z listem rekomendacyjnym swojego opiekuna naukowego.

Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów proszone są o zasygnalizowanie tego w zgłoszeniu.

Rekrutacja zakończona

Plakat Warsztatów.

Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.