XIV Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 21 – 27 października 2018 r.


W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się w dniach 21 – 27 października 2018 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.

Tematami zajęć były:

  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały się w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.


Plan wykładów

niedziela, 21 października 
17:00 – 17:14 Informacje organizacyjne
17:15 – 18:00 “ŚLCJ w pigułce”, Krzysztof Rusek

poniedziałek, 22 października
09:15 – 10:00 “Podstawy ochrony radiologicznej”, Roman Tańczyk
10:15 – 11:00 “Tarcze do badań w fizyce jądrowej”, Anna Stolarz
11:15 – 12:00 “Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)”, Krzysztof Kilian
ok. 12:00 zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 23 października
09:15 “Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów”, Marcin Palacz

środa, 24 października
09:15 “Spektroskopia γ na wiązce”, Paweł J. Napiorkowski

czwartek, 25 października 
09:15 “Broń jądrowa w walce z fałszerzami win”, Paweł J. Napiorkowski

piątek, 26 października
09:15 “Reakcje jądrowe”, Krzysztof Rusek
10:15 “Kilka scenariuszy losów energetyki atomowej w Polsce”, Ludwik Pieńkowski

sobota, 27 października
09:00 – 12:30 Prezentacje studenckie 🙂 i zakończenie Warsztatów


Ćwiczenia doświadczalne

A: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P. Napiorkowski, M. Wolińska, M. Saxena)
B: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: M. Palacz, J. Samorajczyk-Pyśk, T. Abraham)
C: Produkcja i pomiar grubości tarcz do eksperymentów z wiązką cząstek naładowanych (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
D: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: A. Trzcińska, K. Wrzosek-Lipska)
E: Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego (prowadzący: U. Kaźmierczak, M. Paluch-Ferszt, M. Filipek, K. Kilian, A. Sentkowska)


Studenci w czasie Warsztatów wykonywali przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 2-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentowały swoje doświadczenia i uzyskane wyniki.

Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.