XIII Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

 


Warszawa, 22 – 28 października 2017 r.


W Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się w dniach 22 – 28 października 2017 r.  ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.

Tematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały się Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.

Plan wykładów

poniedziałek, 23 października
09:00 – 09:14 Informacje organizacyjne
09:15 – 10:00 “Podstawy ochrony radiologicznej”, Roman Tańczyk
10:01 – 10:45 “ŚLCJ w pigułce”, Krzysztof Rusek
11:00 – 12:30 “Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej”, Olga Saeed Mohamed Nassar
12:30 – 13:30 Zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 24 października
09:15 “Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów” , Marcin Palacz

środa, 25 października
09:15 “Spektroskopia γ na wiązce”, Paweł J. Napiorkowski

czwartek, 26 października
09:15 “Reakcje jądrowe”, Krzysztof Rusek

piątek, 27 października
09:15 “Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)”, Krzysztof Kilian

sobota, 28 października
09:00 – 12:30 Prezentacje studenckie 🙂 i zakończenie Warsztatów

Ćwiczenia doświadczalne:

A: Optyka jonowa / akceleracja ciężkich jonów (prowadzący: O. Saeed Mohamed Nassar)
B: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P.J. Napiorkowski, M. Matejska-Minda, M. Saxena)
C: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego układu EAGLE (prowadzący: T. Marchlewski, M. Palacz, J. Samorajczyk-Pyśk)
D: Produkcja cienkich tarcz i pomiar ich grubości (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
E: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący:  A. Trzcińska, K. Wrzosek-Lipska)

Studenci w czasie Warsztatów wykonywali przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentowały swoje doświadczenia i uzyskane wyniki.


Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.