Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w ŚLCJ.

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko adiunkta w ŚLCJ komisja konkursowa, w dn. 21.01.2020 rekomendowała na to stanowisko dr Katarzynę Hadyńską-Klęk