Seminarium dr hab. Leszka Próchniaka

W czwartek, 14.01.2021 r., o godzinie 10:15 przy wykorzystaniu narzędzi internetowych

dr hab. Leszek Próchniak ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW

wygłosi wykład 140Sm – wyzwania dla teorii.