Wytyczne przygotowania artykułów do Raportu Rocznego ŚLCJ 2016

  1. Anglojęzyczne komunikaty powinny obejmować prace wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016, związane z działalnością badawczą prowadzoną przez pracowników Laboratorium, eksperymentami, dydaktyką, rozbudową i modernizacją aparatury.
  2. Przysłane teksty nie powinny być dłuższe niż dwie strony. W formacie stosowanym w raporcie dwie strony to około 6000 znaków ze spacjami. Jeżeli komunikat zawiera ilustracje, to tekst powinien być odpowiednio krótszy.
  3. Komunikaty można przysyłać w dowolnym formacie tekstowym. Preferowany format to LaTeX, ale akceptowane są również pliki ASCII, MS-Word, OpenOffice, LibreOffice.
  4. Rysunki powinny być dostarczone w postaci oddzielnych plików (dowolny format graficzny, np PostScript, JPEG, GIF, PNG,PDF). W artykule należy zawrzeć treść podpisów pod rysunkami. Nie należy wklejać rysunków w tekst w edytorze MS-Word,  OpenOffice lub LibreOffice!
  5. Przed przysłaniem rysunków, należy sprawdzić czy ich wydruki przy powiększeniu (zmniejszeniu) oczekiwanym przez autora dają obrazek o “publikowalnej” jakości. Docelowa wielkość liter na rysunkach nie powinna być mniejsza 2 mm, a linie nie powinny być cieńsze niż 0.18 mm (0.5 pt). Ilustracje powinny mieć rozdzielczość 300 dpi lub większą.
  6. Dopuszczalne jest dostarczenie barwnych rysunków i zdjęć, ale ze względu na koszt druku kolorów nie należy używać tam, gdzie to nie jest konieczne.
  7. W zapisie liczb, jako znak dziesiętny należy stosować kropkę, a nie przecinek.
  8. Osoby używające LaTeX-a mogą skorzystać z szablonu.
    Prosimy zapoznać się z instrukcja dostępną tu: www.slcj.uw.edu.pl/raport-roczny/latex.