Raport Roczny ŚLCJ

Wszystkich użytkowników urządzeń  ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2016,  w terminie  do 10 kwietnia 2017. Bliższe informacje dostępne są pod adresem

www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne