Raport Roczny SLCJ 2019

Prace nad Raportem Rocznym ŚLCJ 2019 zostały zakończone.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przysłały teksty do raportu oraz wszystkim, którzy brali udział przy tworzeniu tegorocznej edycji raportu.

W szczególności dziękujemy edytorom: Marzenie Wolińskiej-Cichociej, Nicolasowi Keelley, Michalinie Komorowskiej, Monice Paluch-Ferszt i Justynie Samorajczyk-Pyśk.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Laboratorium (w zakładce: Raporty i publikacje).