Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Art.4d ust 1, art.4 pkt. 8

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2019/IM na zakup lamp mocy do generatora w.cz. dla warszawskiego cyklotronu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Announcement
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu / A detailed description of the subject of the tender
Formularz oferty
Offer form
Wybór najkorzystniejszej oferty


  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 002/2019/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu (250 ton) na okres 2 lat do Warszawskiego Cyklotronu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty