Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Art.4d ust 1, art.4 pkt. 8  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 004/2019/ na Wykonanie systemu pomiarowego opartego na mechanizmie “search coil”. System ma służyć do mapowania pola magnetycznego cyklotronu U-200P.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty