Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Art.4d ust 1, art.4 pkt. 8

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2018/IM na zakup aparatury próżniowej do istniejącej w ŚLCJ aparatury badawczej i tworzonej nowej dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty