Odszedł Profesor Jerzy Jastrzębski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 19 sierpnia 2018 r. zmarł

Profesor Jerzy Jastrzębski

1934-2018

 

Profesor Jerzy Jastrzębski był wybitnym fizykiem w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej, a także w zastosowaniach metod fizyki jądrowej w medycynie. Był jednym z twórców i wieloletnim dyrektorem Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł 19go sierpnia 2018 roku w Warszawie.

Profesor Jerzy Jastrzębski był absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra w roku 1955 rozpoczął prace w nowo powstałym Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, założonym i kierowanym przez profesora Andrzeja Sołtana. Już po dwóch latach, w uznaniu poczynionych postępów, został wysłany na stypendium naukowe do czołowego francuskiego laboratorium fizyki jądrowej w Orsay pod Paryżem. Pracując tam przez kilka lat w gronie znakomitych naukowców stał się ekspertem w dziedzinie spektroskopii jądrowej, publikując wiele ważnych wyników swoich badań. Były one przedmiotem jego pracy doktorskiej (1963 rok) i habilitacyjnej (1971 rok). W roku 1981 uzyskał tytuł profesora. W Instytucie Badań Jądrowych pracował do roku 1983, przenosząc się następnie do powstającego właśnie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, którego już po roku został dyrektorem. Funkcję tę pełnił, z czteroletnią przerwą w latach 1996-2000, do roku 2009. Wspomnianą przerwę wykorzystał na prowadzenie intensywnych badań naukowych dotyczących rozkładu materii w jądrach atomowych nowatorską metodą z użyciem wiązki antyprotonów. Powstałe wówczas prace cieszą się do dziś dużym zainteresowaniem.

Profesor Jastrzębski, naukowiec z ogromnym dorobkiem, rozumiał służebną wobec społeczeństwa rolę badań podstawowych. W początkach XXI wieku rozpoczął prace nad zastosowaniami radioaktywnych izotopów w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych. Był pomysłodawcą Ośrodka Produkcji i Badan Radioizotopów, który dzięki jego tytanicznej pracy, uporowi i wytrwałości powstał w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Nawiązał szeroką współpracę z naukowcami z kraju i z zagranicy specjalizującymi się w medycynie nuklearnej i radiochemii i w jej ramach prowadził intensywne badania interdyscyplinarne związane z zastosowaniem metod jądrowych w medycynie. Działalność ta postawiła Go w ostatnich latach w jednym szeregu z wybitnymi ekspertami z tej dziedziny.

Profesor Jastrzębski położył ogromne zasługi w organizacji współpracy naukowców z Polski i Francji. Był założycielem i wieloletnim członkiem Polsko-Francuskiej Komisji ds. współpracy, a także reprezentantem Polski w Nuclear Physics European Collaboration Committee, wypracowując trwałą i liczącą się pozycję polskich fizyków jądrowych wśród krajów europejskich.

Jego wszechstronna aktywność nagradzana była medalami i orderami, by wspomnieć tylko kilka: Medal Uniwersytetu Warszawskiego, Palmes Academiques, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jerzy Jastrzębski należał do pionierów fizyki jądrowej w Polsce. Był wybitnym naukowcem o ogromnym dorobku, przekazującym swą wiedzę młodszym kolegom (wypromował kilkunastu doktorów), pomysłodawcą, organizatorem i budowniczym krajowej infrastruktury badawczej, organizatorem szerokiej współpracy naukowej. Każdej z tych aktywności oddawał się z ogromną pasją do ostatnich chwil.

JMR_657_2018
Jerzy_Jastrzebski_Passed_away_NuPECC
ProfJastrzebskiSLCJ
IFJ-List-kondolencyjny
JJ_kondolencjeNCBJ
Profesor-Jerzy-Jastrzebski_kondolencje-z-IFUJ
SKMBT_C360-18082809230

 

Jeżeli chcesz przekazać kondolencje, możesz zrobić to używając poniższego formularza.

Write a new entry

 
 
 
 
 
Pola oznaczone * są wymagane / Fields marked with * are required.
Twój e-mail nie będzie publikowany / Your E-mail address won't be published.
Każdy wpis będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu / It's possible that your entry will only be visible in the list after we reviewed it.
Zastrzegamy sobie prawo do edycji, usunięcia lub nie publikowania wpisów / We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
26 wpisów.
Franciszek Stępniewski napisał/a 5 października, 2018 o 10:30 am:
Podczas wizyty w Laboratorium dowiedziałem się o śmierci Profesora Jerzego Jastrzębskiego.
Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o jego odejściu. Jeszcze niedawno spotkałem Profesora w Laboratorium i jak zwykle pogodny, w rozmowie nie wspomniał o stanie zdrowia.
Z podziwem i wdzięcznością wspominam jego osobiste zaangażowanie w budowę obiektu cyklotronu, starania o uzyskiwanie środków finansowych, organizację budowy i tworzenie zespołu oddanych Laboratorium pracowników.
Niech odpoczywa w pokoju.
F.B. Stępniewski
Izabela Cydzik-Giacchin napisał/a 26 września, 2018 o 3:12 pm:
Z ogromnym smutkiem i zaskoczeniem przyjełam wiadomość o odejściu Profesora Jerzego Jastrzębskiego. Zawsze bede mu wdzieczna za jego role w starcie mojej kariery naukowej. Jego silna motywacja i przekonanie w sukces były dla mnie zawsze inspiracja w budowaniu kariery zawodowej.

Przesylam wyrazy serdecznego zalu i szczerego wspolczucia.
Izabela Cydzik-Giacchin
Mediolan, Wlochy, 26 Wrzesien 2018
Till von Egidy napisał/a 8 września, 2018 o 12:40 pm:
Only yesterday we received the very sad news that our outstanding colleague and my dear friend Jerzy Jastrzębski passed away in Warsaw. Since 1990 we had a very intense collaboration at LEAR/CERN on antiproton nucleus interaction, corresponding nuclear reactions, gamma spectroscopy and antiprotonic x-rays. It was the idea of Jerzy to use these results for the investigation of the nuclear periphery and proton and neutron densities. He opened a new research field this way. A wealth of publications resulted from these joint experiments. We had many meetings and workshops of our Warsaw-Munich collaboration to discuss our scientific projects. A very good Polish-German friendship developed. Jerzy will be remembered as an important scientist with stimulating ideas and constuctive activities and as a wonderful colleague. We shall miss him. Our condolence is sent also to his wife Michele who was included in our friendship.
Berhard Ketzer napisał/a 8 września, 2018 o 12:01 pm:
It is really sad to hear from you that Prof. Jerzy Jastrzebski has passed away. Although I haven´t seen him for a long time, I still remember very well
our common experiments at CERN/LEAR. He introduced me to his idea of studying the nuclear periphery with antiprotons. The fact that the papers from that time are still highly cited today shows the large impact he had on the field.
What impressed me most was his warm and cheerful attitude towards his colleagues, treating them like friends.

My deepest condolences to his family and his colleagues in Warsaw.
Zygmunt Szefliński napisał/a 27 sierpnia, 2018 o 9:27 am:
Z ogromnym smutkiem i zaskoczeniem przyjąłem wiadomość o odejściu Profesora Jerzego Jastrzębskiego. Jego pasją były zastosowania fizyki jądrowej w medycynie. Z Jego inspiracji powstał w ŚLCJ Ośrodek Produkcji Radiofarmaceutyków dla PET, a przy okazji powstała Pracownia Obrazowania Medycznego z Gamma Kamerą. Otworzył ostatnio nowy kierunek badań „Zastosowania izotopów promieniotwórczych w diagnostyce i terapii medycznej” i w tej dziedzinie był niesłychanie aktywny do ostatnich dni. Odejście Jurka jest ogromną stratą dla współpracowników i środowiska fizyków jądrowych.
Niech odpoczywa w pokoju. Kondolencje do jego żony Michel.
Zygmunt Szefliński
Takashi Thomas Inamura napisał/a 27 sierpnia, 2018 o 5:33 am:
Prof. Krzysztof Rusek,
Szanowi i Drorzy Panstowo,

Wiadomosc o smierci Prof. Jerzego Jastrzebskiego wstrzasnela mna do glebi, bo on byl mlodnym na duchu jak sie spotkalismy w Warszawie zeszlej jesieni.
Pamietam, ze J.J byl zarowno dobrym fizykiem, jak i dobrym administratorem, mimo ze troche autorytatywnym.

Przesylam wyrazy serdecznego zalu i szczerego wspolczucia.

Skladam najszczersze kondolencje do jego zony Michel.

Takashi Thomas Inamura

Tokorozawa, Japonia, 25.08.2018 r.
Renata Mikołajczak napisał/a 27 sierpnia, 2018 o 5:30 am:
Szanowny Panie Dyrektorze,
Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Pana Profesora Jerzego Jastrzębskiego, znakomitego fizyka i propagatora jej zastosowań praktycznych. Z wdzięcznością będę pamiętać jego zaangażowanie w nasze działania zmierzające do uruchomienia nowego cyklotronu w Świerku, które nabrały później kształtu w postaci projektu CERAD. W żartach mówiliśmy o
Jerzym, że jest Ojcem Chrzestnym tego projektu i trzeba przyznać, że tak naprawdę było, Jerzy interesował się tym projektem i wspierał go
nieustannie. Bardzo żałuję, że nie będzie nam dalej patronować. Niech odpoczywa w pokoju
W imieniu własnym oraz kolegów i koleżanek z konsorcjum CERAD,
Renata Mikołajczak
Wiktor Kurcewicz napisał/a 26 sierpnia, 2018 o 3:46 pm:
Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Jastrzębskiego. Jurka poznałem 50 lat temu w czasie pracy w IBJ Świerk. W tamtych latach w swojej pracy naukowej często korzystałem z Jego rad i sugestii. Wieloletnią współpracę naukową nawiązaliśmy w późniejszym okresie pracując na UW. W dłuższym czasie realizowaliśmy w CERN, zasugerowane przez Jurka, badania oddziaływań antyprotonów z jądrami atomowymi. Jurek wiele lat poświęcił na budowę i administrowanie Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. W kierowanym przez Niego Laboratorium wraz z zespołem instalowałem warszawski system IGISOL. W pracy tej uwagi Jurka, często krytyczne, były bardzo pomocne.
Profesor Jerzy Jastrzębski był wybitnym naukowcem. Polskie środowisko fizyków jądrowych poniosło wielką stratę.
Cześć Jego Pamięci!
Paweł Olko napisał/a 25 sierpnia, 2018 o 6:23 pm:
Szanowny Panie Dyrektorze,

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Profesora Jerzego Jastrzębskiego.

Miałem zaszczyt współpracować z Panem Prof. Jastrzębskim od początku naszych starań o budowę ośrodka terapii protonowej w Krakowie. Przed wielu laty w auli IFJ PAN zorganizowaliśmy seminarium na temat perspektyw użycia cyklotronu AIC-144 do radioterapii protonowej oka. Profesor wymknął się z sali i poszedł do stanowiska terapii porozmawić z młodymi ludźmi. Wrócił zachwycony tym co zobaczył i usłyszał - "..bo nieważne co mówią dyrektorzy ale to co doktoranci".

Cześć jego pamięci!
Żylicz Jan napisał/a 24 sierpnia, 2018 o 10:37 am:
Ze głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Jurka Jastrzębskiego. Serdecznymi myślami łączę się z jego żoną – Michelle – dla której nastał czas niewątpliwie bardzo trudny. Z Jurkiem znaliśmy się i przyjaźnili od jesieni 1955 roku, kiedy obaj rozpoczęliśmy pracę w Instytucie Badań Jądrowych i wspólnie kończyliśmy budowę magnetycznego spektrometru beta. Po jego kilkuletnim stażu naukowym we Francji przez krótki czas współpracowaliśmy ponownie, a były to prowadzone w Świerku badania rozpadu izotopów promieniotwórczych z ZIBJ w Dubnej. W następnych latach z uznaniem śledziłem jego dalszą działalność naukową, ceniąc szczególnie wysoko prowadzone w CERN przez niego i współpracowników badania powierzchni jąder atomowych przy zastosowaniu antyprotonów. Wysoko oceniam jego osiągnięcia na polu organizacyjnym. Wielkie znaczenie miała jego inicjatywa nawiązania długofalowej współpracy naukowej między ośrodkami badań jądrowych w Polsce i Francji (formalnie była to umowa między IFD UW i IN2P3); z możliwości pracy w laboratoriach francuskich, i udziału w konferencjach organizowanych we Francji, skorzystało bardzo wielu polskich fizyków (ze mną włącznie). Dostrzegam również ogromny wysiłek, jaki Jurek włożył w budowę Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów przy Uniwersytecie Warszawskim i wieloletnie kierowanie tym Laboratorium. Jego odejście to wielka strata dla polskiego środowiska fizyków jądrowych.
Jan Żylicz
Piotr Lubiński napisał/a 24 sierpnia, 2018 o 10:35 am:
Wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Jastrzębskiego odebrałem z wielkim smutkiem. Profesor Jastrzębski był promotorem mojej pracy doktorskiej i jestem pewny, że nie mogłem lepiej trafić z wyborem osoby opiekuna i miejsca doktoratu. Wspominam o miejscu, gdyż Profesor Jastrzębski był w tym czasie także dyrektorem ŚLCJ i Jego zaangażowanie
w organizację zarówno pracy laboratorium, jak i pracy badawczej naszej grupy, było ogromne i bardzo owocne. Współpracowaliśmy przez wiele lat i Jego rady były dla mnie bezcenne i pomogły mi w wielkim stopniu w dalszej pracy naukowej. Aktywność Profesora Jastrzębskiego przez dekady pozostawała na bardzo wysokim pozomie i jego odejście na pewno jest wielką stratą dla środowiska. Proszę o przekazanie wyrazów współczucia Żonie Pana Profesora.
Tomasz Matulewicz napisał/a 24 sierpnia, 2018 o 7:58 am:
Szanowny Panie Dyrektorze, drogi Krzysztofie,

Profesor Jerzy Jastrzębski był jednym z filarów SLCJ. Swoim życiem naukowym demonstrował umiejętność zmiany tematyki badawczej – umiał wskazywać ciekawe problemy naukowe i uporczywie dążył do ich rozwiązania. Jego konsekwencja w tych działaniach była godna podziwu. Inicjował i prowadził badania nad nowymi potencjalnymi radiofarmaceutykami. Zabraknie Go teraz przy tworzeniu konkluzji zrealizowanych eksperymentów.

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny i środowiska SLCJ,

Tomasz Matulewicz
Zygmunt Lalak napisał/a 24 sierpnia, 2018 o 6:16 am:
Szanowny Panie Dyrektorze,
W imieniu Zespołu Dziekańskiego, Rady Wydziału i całej społeczności Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przekazuję wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci prof. Jerzego Jastrzębskiego.
Z wyrazami szacunku,
Zygmunt Lalak
marshall blann napisał/a 23 sierpnia, 2018 o 7:20 pm:
It is a very sad day to learn of the passing of Jerzy Jastrzebski. His many scientific accomplishments/
achievements have been well summarized. No one
else I have known equalled the love of humankind,
and enthusiasm for humanity Jerzy radiated. I miss him
for his wonderful humanity, his enthusiasm for life as well as for science-
Kossakowski Roman napisał/a 23 sierpnia, 2018 o 6:14 pm:
Profesor Jerzy Jastrzębski był promotorem mojego doktoratu (wspólnie z Panią Andrée Gizon), początkowo w zakładzie 1A w Swierku, potem w instytucie badań jądrowych w Grenoble. Profesor potrafił połączyc w swoich badaniach rygor i inwencję, co nie zawsze jest łatwe. Był wymagający ale tez opiekuńczy, za co pragnę mu serdecznie podziękowac.

Proszę o przekazanie moich kondolencji rodzinie Profesora.

Roman Kossakowski
Eryk Piasecki napisał/a 23 sierpnia, 2018 o 10:15 am:
Droga Michel,
O cechach Jerzego jako wybitnego fizyka i organizatora, który doprowadził do uruchomienia Cyklotronu U-200P, Ośrodka Produkcji i Badań Radioizotopów oraz wieloletniej współpracy polsko - francuskiej w dziedzinie fizyki jądrowej napisano tu już dużo, ja bym chciał dodać kilka słów o naszych osobistych relacjach, które charakteryzują go jako człowieka. Kiedy w Stanie Wojennym zostałem wyrzucony z IBJ - w geście solidarności, bez uprzedzenia, odwiedziliście mnie razem w domu. Drugi raz zrobiliście to, kiedy zostałem zatrzymany przez SB, o czym opowiedziała mi żona. To nie były wtedy częste gesty, więc pamięta się je na zawsze. Ale Jerzy miał tez pewną cechę, która uwidaczniała się nie tylko w takich dramatycznych okolicznościach. Otóż nawet kiedy w pewnych sprawach mieliśmy inne zdania i poglądy, to nigdy nie przełożyło się to na nasze relacje wzajemne. O najtrudniejszych sprawach zawsze można było rozmawiać z Nim przyjaźnie, z wzajemną sympatią. Zawsze słuchałem Jego opinii z zainteresowaniem i wiedziałem, że On też uważnie słucha moich, bez śladu osobistej niechęci. Te cechy są obecnie niezbyt często spotykane i na tym tle Jego umiejętność przyjaznej, merytorycznej rozmowy nawet o najtrudniejszych sprawach była dla mnie bardzo cenna. Będzie mi Go bardzo brakowało.

Przyjmij, proszę, moje serdeczne wyrazy współczucia.
Eryk
Mirek Fatyga napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 10:07 pm:
Moje wyrazy wspolczucia dla Rodziny i wspolpracownikow Prof. Jastrzebskiego.

Prof Jastrzebski byl promotorem mojej pracy magisterskiej w Swierku i moim pierwszym przelozonym. Zawsze bede mu wdzieczny za jego role w poczatkach mojej kariery. Przykro mi ze odszedll, ale ciesze sie rowniez ze pisze te slowa na stronie internetowej instytucji ktora pozostanie jego spuscizna. Pamietam czasy kiedy, jak mawial Profesor, lal sie beton pod budynek i wcale nie bylo oczywiste ze cokolwiek w tym budynku powstanie. Laboratorium Ciezkich Jonow jest swiadectwem nie tylko ciezkiej pracy, ale tez wizji i dobrze pojetego uporu ktore cechowaly Prof. Jastrzebskiego. Nie mam watpliwosci, ze instytut nie powstalby bez niego.

Mirek Fatyga
Hugon Karwowski napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 6:55 pm:
Drogi Krzysiu,
z wielkim smutkiem dowiedziałem się o śmierci Jurka. Miałem przyjemność pracowac z nim w Swierku i w Indianie i korzystać na wielu płaszczyznach z jego wiedzy i jego przyjazni. Dzięki jego nieograniczonemu entuzjazmowi i wierze w człowieka ten świat jest trochę lepszy.
Hugon
Józef Andrzejewski napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 9:31 am:
Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu własnym i kolegów z Uniwersytetu Łódzkiego współpracujących ze ŚLCJ składam kondolencje i wyrazy współczucia Panu i całemu kolektywowi Laboratorium w związku ze śmiercią Profesora Jerzego Jastrzębskiego.

Proszę o przekazanie wyrazów współczucia i duchowego wsparcia Małżonce i rodzinie Zmarłego.

Józef Andrzejewski
Andrzej G. Chmielewski napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 8:00 am:
Szanowny Panie Dyrektorze, Drogi Krzysztofie,
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Jastrzębskiego.
Bardzo, ja i moi współpracownicy, ceniliśmy Go jako Człowieka i Naukowca,
bardzo aktywnego i pełnego pomysłów.
Nasi radiochemicy blisko z Nim współpracowali i współpraca ta przynosiła wymierne efekty.
Będzie nam Go bardzo brakować.
Proszę przyjąć nasze szczere kondolencje, które pozwoliliśmy sobie wyrazić w
nekrologu skierowanym do druku w GW.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej G. Chmielewski
Mieczysław Budzyński napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 7:59 am:
Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,

Proszę przyjąć kondolencje w związku ze śmiercią Pana Profesora Jerzego Jastrzębskiego pracownika Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletniego Dyrektora. Profesor był znakomitym fizykiem jądrowym. Jego szczególnie interesowała fizyka medyczna i zastosowania izotopów promieniotwórczych w diagnostyce i terapii medycznej.
Proszę przekazać Jego Rodzinie wyrazy współczucia i żalu po stracie wybitnego Człowieka.
Cześć Jego Pamięci.

Mieczysław Budzyński
Sydney Gales napisał/a 22 sierpnia, 2018 o 7:57 am:
Dear Krzysztof
I just learned from Adam that my dear colleague Jerzy Jastrzebski and i have to say my friend passed away. It is a very sad and unexpected new. During the last twenty years I have had many many occasions to meet discuss physics and to plan and elaborate projects and ideas with him always intended to strengthen the ties between Polish science and France counterpart. Jerzy was a strong supporter and actor of this collaboration since the early days between mainly IN2P3 labs, Ganil and Warsaw Heavy ion Cyclotron and IFPAN Cracow together with Jan, they both were the founder of this long historical link very important for many of us because of the roots of the past with Marie Skłodowska-Curie who has paved the way to this special ties with our community.
Jerzy has been always working towards improving and integrating the projects in NP for Poland inside EU and more with France as he did with me as delegate of Poland in NuPECC , in the collaboration with GANIL SPIRAL2 , and also in the sphere of multi-disciplinary use of NP tools for medicine.
Jerzy was a very fine man, a remarkable scientist and a lively member of our science community debating with passion for his ideas, we all will miss him.
On behalf of the French nuclear physics community our deep and sincere condolences to you and to all our colleagues of Warsaw Heavy Ion cyclotron.
I will say a few words at Zakopane during the meeting and devote my convener session to him this year.
Please convey my sincere condolences to his wife Michelle and relatives and if possible send to her a copy of my message.
Best regards
Sydney
Ludwik Pieńkowski napisał/a 21 sierpnia, 2018 o 7:39 pm:
Przejmuje mnie smutek i żal po śmierci Profesora. Jego pasja i wiara w sukces były dla mnie zawsze inspirujące, budowały mądrość i dawały siłę przez wiele lat naszej wspólnej pracy. Był moim nauczycielem i przyjacielem, będzie mi Go bardzo brakowało.
Łączę wyrazy współczucia dla Żony Ś.P. Jerzego.
Wojciech Skulski napisał/a 21 sierpnia, 2018 o 6:26 pm:
Jest mi bardzo smutno z powodu tej wiadomości. Chciałem porozmawiać z Profesorem, gdy byłem w Warszawie w maju tego roku, ale on akurat był tego dnia nieobecny, wiec pomyślałem, ze zobaczę go następnym razem. Niestety, już nie będzie takiej okazji. Szkoda, ze odszedł. Był aktywny przez cale życie i nie dawał się niczym zniechęcić. Takim go będę pamiętał. Zegnaj, Jurku.

Bardzo proszę o przekazanie wyrazów współczucia zonie.
Szwiec Bartłomiej napisał/a 21 sierpnia, 2018 o 4:02 pm:
Niech spoczywa w pokoju.
Wojciech Nawrocik napisał/a 21 sierpnia, 2018 o 2:33 pm:
Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Jastrzębskiego mojego starszego Kolegi, z którym mieszkałem od 1945 roku w jednej kamienicy w Lesznie, który wtedy imponował mi niezwykłą kulturą zachowania i stworzeniem w Lesznie grupy przyjaciół, którzy później odegrali znaczącą role w nauce i kulturze polskiej.

Profesor zachęcił mnie do studiowania fizyki na Uniwersytecie Poznańskim. On kończył studia fizyki na tym uniwersytecie , kiedy ja je zaczynałem.

Po wielu latach przerwy nasze kontakty ożywiły się kiedy Profesor piastował funkcję Dyrektora Laboratorium, a ja byłem członkiem Komitetu Badań Naukowych i później członkiem Rady Naukowej Laboratorium.

Miałem wówczas okazję zapoznać się z działalnością Profesora, podziwiać Jego zapał i wiarę w sukces Laboratorium. W szczególności podziwiałem Jego determinację w budowaniu pracowni radioizotopów mających zastosowanie w diagnostyce metodą PET.

Ostatni raz rozmawialiśmy po posiedzeniu Rady Naukowe w czerwcu tego roku - wydawało mi się, że Profesor jest w dobrej formie.

Trudno mi się pogodzić z tym, że nie zobaczymy się więcej, że nie powspominany młodych lat, że nie będę mógł spytać Profesora o Jego plany naukowe.

Requiescat in pace

Dyrekcję i Pracowników Laboratorium proszę o przyjecie wyrazów współczucia i przekazanie ich także Małżonce śp. Profesora.