Komitet Eksperymentów

Posiedzenia Komitetu Eksperymentów

 • Program posiedzenia KE – 29 stycznia 2018 r.

Skład Komitetu Eksperymentów

 • prof. Konrad Czerski (Uniwersytet Szczeciński),
 • dr Gilles de France (GANIL, Caen, Francja),
 • dr hab. Nicholas Keeley (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk),
 • dr Marco Mazzocco (Uniwersytet w Padwie, Włochy),
 • dr hab. Chiara Mazzocchi (Wydział‚ Fizyki UW) – Vice-Przewodnicząca,
 • dr hab. Leszek Próchniak (ŚLCJ UW),
 • dr Siergiej Sidorczuk (ZIBJ Dubna, Rosja),
 • dr Władysław Trzaska (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia) – Przewodniczący,
 • prof. Andrzej Magiera (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. Maria Kmiecik (Instytut Fizyki Jądrowej PAN).

Komitet Eksperymentów 2012-2016