NTNPD-2021 w SLCJ

25 paździenika 2021 rozpocząło się w SLCJ międzynarodowe  spotkanie  “New Trends in Nuclear Physics Detectors”. Program wydarzenia zorganizowanego  przez ZIBJ w Dubnej,  Uniwersytet Śląski w Opawie and Środowikowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim jest dostępny na stronie NTNPD-2021.