Kontakt

p.o. Dyrektora: prof. dr hab. Krzysztof Rusek
p.o. Dyrektora: dr Paweł J. Napiorkowski
e-mail: dyrektor(at)slcj.uw.edu.pl
Zastępca dyrektora: dr Paweł Napiorkowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. technicznych: dr Jarosław Choiński
Lider Naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rusek
(Pełnomocnik Dyrektora Laboratorium ds. zapewnienia doskonałości naukowej)
e-mail: rusek(at)slcj.uw.edu.pl

Sekretariat:
+48 22 5546342, +48 22 8222123
Fax: +48 22 6592714
e-mail: slcj(at)slcj.uw.edu.pl

Recepcja: +48 22 5546000

Pełnomocnik kwestora:
mgr Eliza Balcerowska
tel: +48-22-5546115
e-mail: ebalcerowska(at)slcj.uw.edu.pl

Kierownik działu administracyjno-technicznego:
Administrator budynku:
Lidia Strzelczyk
+48 22 5546111, +48 22 8224038
e-mail: strzelczyk(at)slcj.uw.edu.pl

Księgowość: +48 22 5546114

Kierownik eksploatacji cyklotronu: mgr Przemysław Gmaj
Kierownik sali eksperymentów: inż Andrzej Jakubowski
Sterownia: +48 22 5546039, 5546040
Sala Fizyków: +48 22 5546057
Hala eksperymentalna: +48 22 5546056


Osoby kontaktowe:

(at) w adresie e-mail oznacza znak “@”

Maciej Kisieliński, +48-22-5546329,   kisiel(at)slcj.uw.edu.pl

Cyklotron: dr Jarosław Choiński, +48-22-5546217, jch(at)slcj.uw.edu.pl;
Ochrona Radiologiczna: mgr Roman Tańczyk, +48-22-5546328, tanczyk(at)slcj.uw.edu.pl
Pracownia tarczowa: dr hab. Anna Stolarz, +48-22-5546137,   anna(at)slcj.uw.edu.pl
Elektronika i system zbierania danych: mgr Michał Kowalczyk, +48-22-5546325   mkk(at)fuw.edu.pl
Sala Fizykow: Michał Kowalczyk, +48-22-5546325   mkk(at)fuw.edu.pl Hala eksperymentalna: Andrzej Jakubowski, +48-22-5546049,   ajak(at)slcj.uw.edu.pl
Komputery, sieć: mgr inż. Jan Miszczak, +48-22-5546121,   miszczak(at)slcj.uw.edu.pl
Komputery Unix: Łukasz Światek, swiatek(at)slcj.uw.edu.pl, +48-22-55-46241
WWW: dr Aleksandra Sentkowska, sentkowska(at)slcj.uw.edu.pl,+48-22-55-46210, dr Giulia Colucci, colucci(at)slcj.uw.edu.pl,  +48-22-55-46215, mgr inż. Wojciech Piątek, piatek(at)slcj.uw.edu.pl,

 

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa

Contact form