Aktualności

1 marca 2012 Dr Ernest Grodner poprowadzi organizowane przez Krakowski odział Polskiego Towarzystwa Fizycznego Krakowskie Konwersatorium Fizyczne zatytułowane “Spontaniczne naruszenie symetrii odwracania czasu w fizyce jądrowej – zjawisko chiralności jądrowej”. Do pobrania: informacja PTF o konwersatorium, streszczenie.

2 lutego 2012  Zmarł dr inż. Henryk Mierzejewski – znakomity inżynier mechanik i konstruktor, współtwórca naszego EAGLE’a, osoba nie do zastapienia w Laboratorium. Był prawdziwym Przyjacielem naszego zespołu, mial olbrzymi wkład w twórczą atmosferę naszych działań. Osierocił nie tylko Janka Mierzejewskiego (asystenta w ŚLCJ) i swoją Rodzinę, ale i nas wszystkich.

10-11 stycznia 2012 Oficjalny program spotkania PAC i warsztatów międzynarodowych poświęconych planom eksperymentalnym z wykorzystaniem układu EAGLE.

10-14 października 2011  Odbył się pierwszy eksperyment 12C(32S,2p)42Ca na układzie EAGLE-Phase II (z u życiem 16 detektorów o wysokiej wydajności – 70% – przyznanych przez konsorcjum GAMMAPOOL na 2 lata). Eksperyment miał za zadanie określić schemat poziomów jądra 42Ca w zakresie niskich spinów i był niezbędny do ukończenia analizy pierwszego eksperymentu z wykorzystaniem nowoczesnego spektrometru AGATA (eksperyment wzbudzenia kulombowskiego 42Ca na tarczy 208Pb). Koordynator eksperymentu – Katarzyna Hadyńska-Klęk.

Wrzesień 2011  Wstępne wyniki eksperymentu 122Sn(20Ne,xαypzn) przy energiach wiązki 20Ne 141MeV i 150MeV (patrz luty 2010) przez Jana Mierzejewskiego na pięciu miedzynarodowych konferencjach latem 2011:

  • Nordic Conference on Nuclear Physics 2011, Sztokholm, czerwiec 2011 – Prezentacja plakatu “Incomplete Fusion reaction modeling”.
  • EGAN 2011 workshop, Padwa, czerwiec 2011 – 15 minutowe wystąpienie “Dynamics of Inclomplete Fusion reaction – first experiment on EAGLE array”. Dostępne na stronie INFN.
  • 11th Agata week, Darmstadt, wrzesień 2011 – 20 minutowa prezentacja “COMPA – a fusion-evaporation event generator code that handles stopping of the reaction products in the target material.” dostępna na stronie konferencji.
  • XXXII Mazurian Conference on Nuclear Physics, Piaski, wrzesień 2011 – 12 minutowe wystąpienie “EAGLE array first measurement: dynamics of Inclomplete Fusion”.
  • Compound Nuclear Reactions and Related Topics, Praga, wrzesień 2011 – 20 minutowa prezentacja “Incomplete Fusion reaction modeling” dostępna na stronie UCJF .

Wrzesień 2011  Praca “EAGLE — the central European Array for Gamma Levels Evaluation at the Heavy Ion Laboratory of the University of Warsaw”, opisująca szczegółowo układ EAGLE, jest już dostępna online na stronie Nuclear Instruments and Methods A.

Maj 2011  Grupa z Łodzi wykorzystując ten sam układ eksperymentalny jak dla 130Ba, wykonała testowy pomiar na produkcję izomeru K=7,8 w 134Nd w reakcji 122Te( 16O, 4n) 134Nd, E(16O)= 86 MeV. Otrzymano obiecujące wyniki, choć z niską statystyką.

Maj 2011  Grupa z Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła pomyślne pomiary koincydencji elektron-gamma i gamma-gamma z wykorzystaniem 12 detektorów Ge i nowego 12 segmentowego spektrometru elektronów wyprodukowanego w IPJ Świerk w pracowni dr Wiesława Czarnackiego. Uzyskano bardzo dobre rezultaty dla badań izomeru Iπ = 8, K=7,8 w jądrze 130Ba tworzonym w reakcji 122Sn(12C, 4n) 130Ba; E(12C) = 68 MeV.

Marzec 2011  Przeprowadzone zostały testy produkcji 124Cs dla badania czasów życia w zakresie pikosekund metodą DSA w przypuszczalnych chiralnych pasmach partnerskich. Badano reakcje:

  • 114Cd (14N, 4n) 124Cs; E(14N)= 73 MeV

oraz

  • 118Sn (10B, 4n) 124Cs; E(10B)= 53 MeV

W obu reakcjach obserwowano “ogony” (modyfikacje kształtu linii w detektorach Ge), które mogą być podstawą oszacowań pikosekundowych czasów życia odpowiednich poziomów.

Marzec 2011  Zakończone zostały prace nad automatycznym systemem napełniania cieklym azotem (LN2) detektorow germanowych.

Luty 2011  Artykuły z dwóch sesji organizowanych przez ŚLCJ na konferencji “XVII Nuclear Physics Workshop >>Marie & Pierre Curie<< ” w Kazimierzu Dolnym (22-26 września 2010) w International Journal of Modern Physics E (IJMPE) Tom 20, Nr 2 r. 2011:

 

Październik 2010  W wyniku przetargów zostali wyłonieni wykonawcy:

  • systemu automatycznego sterowania napełnianiem LN2,
  • izolowanej próżniowo instalacji przesyłania LN2 ze zbiornika zewnętrznego do stanowiska EAGLE na hali eksperymentów,
  • renowacji zewnętrznego zbiornika LN2.

Całość instalacji napełniania LN2 ma być gotowa w marcu 2011.

Październik 2010  Wykonano nowe okablowanie i nowe mocowanie detektorów Ge, kompatybilne z detektorami Phase I użyczonymi przez Gammapool. Dzięki wypożyczeniu z IPN Orsay latem 2010 dwóch detektorów tego typu z osłonami, możliwe było szczegółowe opracowanie podłączeń mechanicznych i elektronicznych.

Październik 2010  Pete Jones z JYFL Jyvaskyla obiecał kolaboracji EAGLE wypożyczenie pięciu brakujących osłon ACS na drugie półrocze 2011. Nadal szukamy pięciu takich osłon na okres od stycznia 2012 do czerwca 2013.

22-26 września 2010  ŚLCJ UW współorganizowało konferencję “XVII Nuclear Physics Workshop >>Marie & Pierre Curie<< ” w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni “Symetrie jądrowe i ich łamanie” był ściśle związany z tematyką badań kolaboracji EAGLE. Byliśmy odpowiedzialni za organizację dwóch dni konferencji, poświęconych odpowiednio zjawisku chiralności i wzbudzeniom kulombowskim. Zgromadziły one czołowych fizyków na świecie zajmujących się tymi dziedzinami fizyki jądrowej. Szczegółowy program można znaleźć na stronie konferencji.

Czerwiec 2010  Tomasz Abraham rozpoczął pracę w zespole EAGLE, gdzie będzie odpowiedzialny za opiekę nad detektorami germanowymi i ich regenerację.

12 marca 2010  Poszukujemy fizyka lub absolwenta studiów technicznych, który będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie detektorów germanowych układu EAGLE. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Luty 2010  Eksperyment Jana Mierzejewskiego badający mechanizm reakcji przez pomiar rozkładów kątowych cząstek naładowanych dostarczył ciekawych danych, świadczących o istotnej roli procesu niekompletnej fuzji. Dane są szczegółowo analizowane.

21 stycznia 2010  Rozpoczyna się kolejna kampania pomiarowa. W dniach 25 stycznia – 5 lutego zostanie przeprowadzony eksperyment badający mechanizm reakcji przez pomiar rozkładów kątowych cząstek naładowanych (osoba wiodąca: J. Mierzejewski), a w kolejnych tygodniach testy nowego spektrometru elektronów konwersji i pomiar wzbudzenia kulombowskiego 94Zr.

Grudzień 2009  Na prośbę laboratorium IPN Orsay zgodziliśmy się na późniejszy odbiór 20 detektorów germanowych z 15 osłonami antykomptonowskimi. Zostało podpisane porozumienie o współpracy między ŚLCJ UW i IPN Orsay, w myśl którego detektory będą użytkowane przez kolaborację EAGLE od lipca 2011 do czerwca 2013. Pozrozumienie zostało zaakceptowane przez EOC Gammapool. EOC Gammapool i ŚLCJ UW podpisały odpowiednie Memorandum of Understanding, opisujące zmodyfikowane warunki współpracy.

25 listopada 2009  Mamy pozytywną decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Projekt konsorcjum EAGLE “Symetrie jądrowe i ich spontaniczne łamanie – eksperymenty na wiązce cyklotronu ŚLCJ UW” uzyskał finansowanie w pełnej wysokości.

4 listopada 2009  EAGLE pojawił się dwukrotnie w telewizji! 2 listopada odwiedziła nas ekipa programu “Teleexpress”, a dwa dni później Witold Odrobina z programu “Odrobina miasta”. Nakręcone materiały można obejrzeć na stronach Telewizji Polskiej (około dziesiątej minuty programu) i stacji TVN Warszawa.

3 listopada 2009  Trwają eksperymenty na układzie EAGLE. W ostatnich tygodniach przeprowadzono trzydniowy eksperyment z wykorzystaniem detektora pomocniczego SiBall, badający mechanizm reakcji przez pomiar rozkładów kątowych cząstek naładowanych, oraz tygodniowy test detektorów LaBr3 na wiązce. Wkrótce – badanie łamania symetrii chiralnej w jądrze 124Cs poprzez pomiar czasów życia metodą DSAM.

25 września 2009  Kasia Wrzosek-Lipska zaprezentowała układ EAGLE i jego możliwe zastosowanie do badań metodą wzbudzeń kulombowskich na XVI Warsztatach Fizyki Jądrowej w Kazimierzu Dolnym. Tutaj można zobaczyć prezentację Kasi.

9 września 2009  Projekt EAGLE został zaprezentowany na XVI Colloque GANIL w Giens, Francja. Tutaj można obejrzeć nasz plakat.

13 maja 2009  Pierwsza próba doprowadzenia wiązki. Udana! 300nA na wyjściu cyklotronu, 150nA na tarczy.

29 października 2008  To niesamowite! Dostalismy 15 osłon antykomptonowskich i 20 detektorów germanowych z tzw. Phase-I pochodzących z układu EUROBALL. Oto list w tej sprawie. Detektory mamy otrzymać w lipcu 2010 roku na okres jednego roku. Mamy nadzieję, że wykorzystamy je na tyle owocnie, że możliwe będzie dalsze ich wypożyczanie.

9 października 2008 odbyło się spotkanie, na którym omówiono plany przygotowania hali eksperymentów dla układu EAGLE. Ustalony harmonogram prac i plany zagospodarowania hali dostępne są tutaj. Na spotkaniu ustalono również, że za prace nad zmianą jonowodu i układu hali odpowiedzialny będzie p. Andrzej Jakubowski zaś nad ochroną radiologiczną pieczę sprawować będzie p. Roman Tańczyk.

Czerwiec 2008 Nowe wystapienie do GAMMAPOOL o 20 detektorów germanowych wraz z osłonami antykomptonowskimi w okresie od lipca 2010 do czerwca 2012. Są to detektory germanowe z tzw. phase-I o wydajności 70% pochodzące z układu Euroball. Nasza aplikacja dostępna jest tutaj (3.5 M)..

26 – 30 maja 2008 Eagle zaprezentowany został na Gammapool workshop w Paryżu. Julian Srebrny przedstawił program naukowy (prezentacja dostępna jest tutaj) zaś Jan Mierzejewski plakat opisujący budowę układu.

20 kwietnia 2008 Dokumentacja techniczna jest już gotowa. Wkrótce rozpoczną się prace wykonawcze. Wciaż trzymamy się harmonogramu. Zapraszamy do naszej galerii gdzie można obejrzeć stan prac.

31 października 2007 Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz LoI w sprawie detektorów germanowych z tzw. phase-I. List dostępny jest tutaj.

20 października 2007 Dostaliśmy 60% funduszy potrzebnych na całą mechanikę EAGLE’a. Otrzymana suma pozwoli nam zbudować całą ramę wraz z przyłączami dla jednego detektora germanowego z osłoną antykomptonowską i jednego modułu filtra krotności. Lada dzień rozpoczynamy pracę nad dokumentacją techniczną układu. Dokończenie mechaniki EAGLE’a zależy od kolejnego grantu inwestycyjnego, o który wystąpiliśmy.

3 lipca 2007 Wystąpiliśmy do GAMMAPOOL o 20 detektorów germanowych wraz z osłonami antykomptonowskimi. Są to detektory germanowe tzw. Phase-I o wydajności 70% pochodzące z układu Euroball. Okres wypożyczenia miałby obejmować lata 2009-2012. Nasz LoI dostępny jest tutaj (2.7 MB).

27 września – 1 października 2006 Przemysław Olbratowski zaprezentował plakat (1 MB) projektu na warsztatach w Kazimierzu Dolnym.

4 – 10 Września 2006 Prezentacja plakatu (1 MB) projektu na szkole w Zakopanem.

23 sierpnia 2006 Prace nad wstępnym projektem mechaniki EAGLE’a zostały oficjalnie ukończone. Szczegółowe informacje znajdziesz w części dotyczącej projektu.

3 lipca 2006 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów odbyły się trwające dwa tygodnie praktyki studenckie.
Wraz ze studentami testowaliśmy jeden z modułów filtra krotności BaF2

13 i 27 czerwca 2006 odbyły się spotkania z Prof. M Kicińską-Habior w sprawie konfiguracji EAGLE’a pozwalającej na pomiary Gigantycznych Rezonansów Jądrowych.

24 maja 2006 Julian Srebrny i Jan Mierzejewski przedstawili projekt EAGLE’a na seminarium w Zakładzie Spektroskopii w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

10 maja 2006 upłynął termin składania wystąpień o grant inwestycyjny w ramach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8 maja 2006 odbyło się spotkanie na którym dr inż. Henryk Mierzejewski przedstawił założenia wstępnego projektu mechaniki EAGLE’a.