Eagle

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. Na tej stronie prezentujemy obecny stan projektu.

Do czerwca 2011 EAGLE był wyposażony w 12 detektorów HPGe z osłonami antykomptonowskimi oraz, w zależności od prowadzonych pomiarów, detektory dodatkowe: SiBall, spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej i komorę rozproszeń dla eksperymentów wzbudzeń kulombowskich.

Nasza aparatura została ostatnio uzupełniona o 20 detektorów Phase-I HPGe o wydajności 70% udostępnionych przez konsorcjum GAMMAPOOL do czerwca 2013. Pierwsze eksperymenty EAGLE z tymi detektorami są przewidziane na październik 2011.