Dr Mateusz Pęgier

W dniu 22 paźdzernika 2020 r. na Wydziale Chemii UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Pęgiera. Praca zatytułowana “Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej do wydzielania i zatężania jonów skandu” opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW. Promotorem pracy była prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska z Wydział Chemii UW.

Gratulacje!