Dr inż. Daniel Piętak

W dniu 2 września 2021 r. na Politechnice Warszawskiej sukcesem zakończyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Piętaka. Praca zatytułowana “Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego” była zainspirowana i w dużej części przygotowana w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych m.in. w SLCJ UW. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż Piotr Bilski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a jednym z recenzentów prof. dr hab. Krzysztof Rusek z SLCJ.

Gratulacje!