Odszedł prof. Andrzej Marcinkowski

Z głebokim żalem żegnamy długoletniego pracownika ośrodka w Świerku – Profesora Andrzeja Marcinkowskiego. W latach 2001-2004 był cżłonkiem Rady Środowikowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Profesor Andrzej Marcinkowski urodził się 11 listopada 1933 roku.
Pracę w Instytucie Badań Jądrowych rozpoczął  w sierpniu 1955 roku angażując się w budowę akceleratora “LECH”. Wyniki badań  uzyskane na akceleratorze weszły do Jego pracy doktorskiej “Badanie stosunków przekrojów czynnych na utworzenie pary izomerów 58gCo, 58mCo w reakcjach wywołanych przez neutrony prędkie”, obronionej w 1967 roku  pod kierunkiem prof. Zdzisława Wilhemiego.
W roku  1974 habilitował się, a tytuł profesora otrzymał w roku 1990.
Był kierownikiem Zakładu Reakcji Jądrowych w Instytucie Problemów Jądrowych.
W roku 2000 przeszedł na emeryturę, ale z Instytutem był związany do 2007 roku.
Był autorem lub współautorem blisko 100 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Seminarium dr. Magdaleny Matejskiej-Mindy

Z przyjemnością zapraszamy na nadchodzące seminarium przez serwis ZOOM organizowane przez Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2), Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, które odbędzie się w poniedziałek, 24 maja 2021 o godz. 14:00.

Dr inż. Magdalena Matejska-Minda (IFJ PAN)

wygłosi referat:

“Structure of odd scandium isotopes – properties of low spin structure in 45Sc studied by means of Coulomb excitation”

Odnośnik do sesji Zoom zostanie ogłoszony na stronie indico w poniedziałek.

PARIS White Book

“PARIS White Book”, pod redakcją Franco Camera i Adama Maja, jest już dostępny.

PARIS to miedzynarodowy projekt budowy i wykorzystania nowego, innowacyjnego kalorymetru promieniowania gamma(http://paris.ifj.edu.pl). Raport “PARIS White Book” ma na celu przedstawienie możliwość układu PARIS i propozycji pomiarów, które zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu tego detektora w różnych ośrodkach badawczych w ciągu najbliższych lat.

Report jest dostępny na stronie  IFJ PAN w Krakowie.