Nowa publikacja warszawskiego Zespołu

28 lipca 2022 w Physical Review C ukazała sie obszerna praca Warszawskiego Zespołu opisująca szczegóły naszego pomiaru momentu magnetycznego podstawy pasm chiralnych w 128Cs.
Jest to pierwszy pomiar tego typu dla jąder chiralnych. Pierwsza krótka informacja była opublikowana w Phys. Rev. Letters w 2018 roku.
Dzięki bardzo precyzyjnemu pomiarowi metodą Time Dependent Perturbed Angular Distribution uzyskany został bardzo dokładny wynik i stwierdzono brak chiralnosci dla podstawy pasm chiralnych w tym przypadku. Jako konsekwencje tego wyniku pierwsze dwa tygodnie lipca 2022 na wiązce naszego cyklotronu poświecilismy poszukiwaniu przejścia fazowego od struktury niechiralnej do chiralnej w 128Cs.

Examination of nuclear chirality with a magnetic moment measurement of the I=9 isomeric state in 128Cs
E. Grodner, M. Kowalczyk, M. Kisieliński, J. Srebrny, L. Próchniak, Ch. Droste, S. G. Rohoziński, Q. B. Chen, M. Ionescu-Bujor, C. A. Ur, F. Recchia, J. Meng, S. Q. Zhang, P. W. Zhao, G. Georgiev, R. Lozeva, E. Fiori, S. Aydin, and A. Nałęcz-Jawecki
Phys. Rev. C 106, 014318 (2022)

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny oceniło potencjał jednostek naukowych w Polsce. Uniwersytet Warszawski uzyskał najwyższą kategorię naukową „A+” w dyscyplinach nauki fizyczne i astronomia oraz nauki chemiczne.Więcej informacji.

Zmarł śp. prof. Zbigniew Moroz

22 lipca 2022 roku odszedł śp. prof. Zbigniew Moroz – wybitny fizyk o ogromnym dorobku naukowym, specjalista z dziedziny reakcji jądrowych wykorzystujących spolaryzowane wiązki ciężkich jonów. Pracował w Instytucie Badań Jądrowych i Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.