Seminarium dr hab. Leszka Próchniaka

W czwartek, 14.01.2021 r., o godzinie 10:15 przy wykorzystaniu narzędzi internetowych

dr hab. Leszek Próchniak ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW

wygłosi wykład 140Sm – wyzwania dla teorii.

Dr Mateusz Pęgier

W dniu 22 paźdzernika 2020 r. na Wydziale Chemii UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Pęgiera. Praca zatytułowana “Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej do wydzielania i zatężania jonów skandu” opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW. Promotorem pracy była prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska z Wydział Chemii UW.

Gratulacje!

1 listopada w Miednoje

1-go listopada przedstawiciele grupy polskiej w ZIBJ Dubna odwiedzili
Polski Cmentarz Wojskowy w Miednoje.
Na miejscu oddano hołd poległym w miejscu polskim oficerom, zapalono znicze biało-czerwone z Polski i zawieszono biało-czerwone szarfy.
Znicze zapalono też na rosyjskiej części cmentarza.

Na cmentarzu byli też przedstawiciele Polskiej Ambasady w Moskwie.

(fot. G.Kamiński)