Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota

Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1). Konferencja ta jest wspólną inicjatywą Wydziałów Chemii, Fizyki (uwzględniając również Obserwatorium Astronomiczne), Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
Konferencja jest adresowana przede wszystkim do doktorantów wymienionych Wydziałów, uczestników Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się w dniach 30.06.2020-01.07.2020r. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja na stronie internetowej https://wknko.ckc.uw.edu.pl/. Program Konferencji przewiduje wykłady plenarne zaproszonych gości, jak również prezentacje posterowe doktorantów w czterech sekcjach tematycznych: 1. Chemia, 2. Fizyka i Astronomia, 3. Geologia i Geografia, oraz 4. Matematyka i Informatyka, zarówno po polsku jak i po angielsku. Termin nadsyłania abstraktów wystąpień przez doktorantów został ustalony na dzień 5.06.2020, zaś ich akceptacji na dzień 15.06.2020.

Komitet Organizacyjny WKNKO-1
Michał K. Cyrański (Przewodniczący)
Radosław Przeniosło, Zbigniew Rogulski, Urszula Somorowska, Paweł Traczyk, Anna Żylińska (Wiceprzewodniczący)
Damian Połomski (Sekretarz)
oraz
Łukasz Cheda, Łukasz Kierdaszuk, Aleksei Koshevarnikov, Beata Kubiszyn, Bartłomiej Polaczyk, Karolina Połczyńska i Aleksander Rodek

Wstrzymanie eksperymentów w ŚLCJ

Z powodu pandemii wirusa COVID-19 ruch transgraniczny został wstymany. Dodatkowo, 7 kwietnia Rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W szczgólności; zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadza następujące postanowienia:

  • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

Oznacza to konieczność wstymania prac eksperymentalnych w ŚLCJ do najbliższej jesieni.

Nowy rozkład wiązki zaczniemy ustalać od września tego roku.

Grant Ulama dla dra Hasana Maridi

Projekt Theoretical models for reactions with stable and exotic light nuclei Hasana Maridi zostanie sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Stanisława Ulama. Dr Maridi będzie proacował w ŚLCJ z prof. Krzysztoferm Ruskiem przez najbliższe dwa lata.