Dr Mateusz Sitarz

W dniu 23.IX.2019 r. na Wydziale Fizyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Sitarza. Praca zatytułowana była “Research on production of new medical radioisotopes with cyclotron” i opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW i Arronax Nantes, została przygotowana w ramach studiów w systemie cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Universite de Nantes . W dn. 30 września 2019 na Rada Wydziału Fizyki nadała stopień doktora Mateuszowi Sitarzowi i zaakceptowała wniosek o wyróżnienie rozprawy.

Gratulacje!

Call for proposals 2020

Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie 2020 roku.

Szczegóły w pdf.

XXIII Festiwal Nauki w ŚLCJ

W dniach 21 do 26 września odbywać się będą spotkania w ramach XXIII Festiwalu Nauki. Podczas spotkań będzie można między innymi zwiedzić cyklotron w naszym laboratorium oraz wysłuchać bardzo ciekawych wykładów.

Więcej szczegółów na tej stronie.