Call for proposals 2020

Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie 2020 roku.

Szczegóły w pdf.

XXIII Festiwal Nauki w ŚLCJ

W dniach 21 do 26 września odbywać się będą spotkania w ramach XXIII Festiwalu Nauki. Podczas spotkań będzie można między innymi zwiedzić cyklotron w naszym laboratorium oraz wysłuchać bardzo ciekawych wykładów.

Więcej szczegółów na tej stronie.

Zarządzenie NR 2/2019 Dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim