Prof. Krzysztof Rusek dyrektorem ŚLCJ na lata 2017-2020

27 marca 2017 roku Jego Magnificencja profesor Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, powołał profesora Krzysztofa Ruska na dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Raport Roczny ŚLCJ

Wszystkich użytkowników urządzeń  ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2016,  w terminie  do 10 kwietnia 2017. Bliższe informacje dostępne są pod adresem

www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne

Konkursy NCN na badania podstawowe – PRELUDIUM 13 i OPUS 13

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach:
OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
– obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. . o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r,
– których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r.

W udostępnionych powyżej linkach poszczególnych konkursów znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. warunków przeprowadzania konkursu, zakresu danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach, regulamin przyznawania środków na realizacje zadań, informacje o kosztach w projektach finansowanych przez NCN.
Zarówno formularze w systemie OSF, jak i szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków zostaną udostępnione przez Narodowe Centrum Nauki w terminie późniejszym.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 15 grudnia 2017r.