Konkursy NCN na badania podstawowe – PRELUDIUM 13 i OPUS 13

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach:
OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
– obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. . o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r,
– których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r.

W udostępnionych powyżej linkach poszczególnych konkursów znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. warunków przeprowadzania konkursu, zakresu danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach, regulamin przyznawania środków na realizacje zadań, informacje o kosztach w projektach finansowanych przez NCN.
Zarówno formularze w systemie OSF, jak i szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków zostaną udostępnione przez Narodowe Centrum Nauki w terminie późniejszym.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 15 grudnia 2017r.

Posiedzenie Komitetu Eksperymentów

Następne posiedzenie Komitetu Eksperymentów odbędzie się 10 marca 2017 od
godz. 10:00. Program posiedzenia KE znajduje się tutaj Agenda_PAC_10_March_2017

Wspieranie działalności naukowej pracowników UW

Od 1 lutego 2017 r. Uniwersytet wprowadził nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników UW, jak również naukowców z innych ośrodków, którzy chcieliby na Uniwersytecie realizować grant międzynarodowy.

Budżet na rok 2017 to 1,2 mln zł.

Środki można uzyskać w ramach trzech ścieżek:

Szczegółowe informacje na temat procedury starania się o dotacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: Biura ds. Obsługi Badań UW