Wstrzymanie eksperymentów w ŚLCJ

Z powodu pandemii wirusa COVID-19 ruch transgraniczny został wstymany. Dodatkowo, 7 kwietnia Rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W szczgólności; zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadza następujące postanowienia:

  • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

Oznacza to konieczność wstymania prac eksperymentalnych w ŚLCJ do najbliższej jesieni.

Nowy rozkład wiązki zaczniemy ustalać od września tego roku.

W związku z Zarządzeniem nr 57 Rektora UW informuje iż:

  1. Wstrzymane są wszystkie podróże służbowe pracowników ŚLCJ, wizyty gości z kraju i z zagranicy oraz gości w pokojach hotelowych.
  2. Administracja, obsługa budynku i portierzy pracują w systemie dyżurów.
  3. Pracownicy naukowi pracują w trybie zdalnym o ile nie koliduje to z ciągłością funkcjonowania ŚLCJ.
  4. Pracownie techniczne pracują w systemie dyżurów.

Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, dyrektor ŚLCJ

Grant Ulama dla dra Hasana Maridi

Projekt Theoretical models for reactions with stable and exotic light nuclei Hasana Maridi zostanie sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Stanisława Ulama. Dr Maridi będzie proacował w ŚLCJ z prof. Krzysztoferm Ruskiem przez najbliższe dwa lata.