Warsztaty 2020 odwołane

Zgodnie z Zarządzeniem nr  206 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym rokuakademickiego 2020/2021 zajęcia ogólnouczelniane mogą odbywać się jedynie w trybie zdalnym. Dlatego przez pandemie COVID-19,  XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w 2020 roku się nie odbędą.

Otwarte Zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego planuje przeprowadzenie Otwartego Zebrania Sekcji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.

Na termin spotkania wybrano 28 września 2020 r po południu (w godz. 14-18).

Głównym celem spotkania jest wymiana informacji o stanie i liczebności polskich zespołów prowadzących badania w szeroko rozumianej fizyce jądrowej i jej zastosowaniach.

Przedstawiciele głównych ośrodków badawczych zostaną poproszeni o krótkie wystąpienia, w których przedstawią pracujące w tych instytucjach zespoły badawcze i obszary ich aktywności, a także posiadaną lub budowaną infrastrukturę.

Po wszystkich wystąpieniach przewidziany jest czas na prezentacje pozostałych grup badawczych i ogólną dyskusję.

Oczywiście będzie też czas na przedstawienie aktualnej działalności Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, perspektyw rozwojowych i zachęcenie do włączenia się w pracę tej organizacji.

Liczymy na szeroki udział sołeczności polskich fizyków jądrowych i wykonanie kolejnego kroku w kierunku integracji naszego środowiska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zebraniu Sekcji.

Rejestracja na zebranie jest już otwarta.

Więcej informacji o Zebraniu na stronie Sekcji Fizyki Jądrowej PTF.

Pierwszy ekperyment po przerwie COVID-19

W dniach 10 i 13 lipca 2020 przeprowadzono naświetlanie próbek wiązką wewnętrzną. Zrealizowano w ten sposób pierwszy etap projektu HIL091 “Cross-section measurements of 117mSn and its contaminants produced by alpha particles on natural Cadmium and natural Indium targets” zgłoszony przez włosko-polski zaspół kierowany przez Gaję Pupillo (LNL) i Lucię De Dominicis (ŚLCJ). Eksperyment częscią zadania WP15-TecHIBA europiejskiego projektu ENSAR2 i jest pierwszym wykorzystaniem wiazki z cyklotronu U-200P do badań naukowych po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Lucia De Dominicis i Agnieszka Trzcińska przeprowadzają analizę spektrometryczną naświetlonych próbek.