Pierwszy pomiar układem EAGLE-EYE

Zaawansowane techniki szybkiego-timingu (ang. fast-timing) zostały po raz pierwszy zastosowane w ŚLCJ z wykorzystaniem spektrometru EAGLE (16 Ge ACS) oraz nowego układu EYE (sEquential gamma raYs dEtection – 24 LaBr3).

Układ EYE został zaprojektowany i skonfigurowany przez Michała Kowalczyka i Ernesta Grodnera z technicznym i naukowym wsparciem załogi ŚLCJ UW, NCBJ i europejskiej grupy FATIMA.

Połączenie EAGLE EYE pozwala na zastosowanie kilku technik szybkiego timingu do pomiarów czasów życie poziomów jądrowych w zakresie 10ps-10ns:

  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez bramkowanie na kwantach rejestrowanych przez detektory Ge układu EAGLE,
  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez rejestrację opóźnionych koincydencji w spektrometrze EAGLE,
  • standardowy pomiar szybkiego timingu przy użyciu detektorów LaBr układu EYE.

Pierwszy eksperyment pomiaru potrójnych koincydencji HPGe-LaBr-LaBr wykonano w  lutym i marcu 2018 z wykorzystaniem 24-ech detektorów LaBr3 dostarczonych przez  europejską współpracę FATIMA. Więcej szczegółów http://wudas2.slcj.uw.edu.pl/spin-chirality/eagle-eye/placement/placement.html

Wykład o wzbudzeniach kulombowskich

W semestrze letnim na Wydziale Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr Katarzyna Wrzosek-Lipska wygłasza wykład  pt. “Wzbudzenia kulombowskie – narzędzie do badania jąder atomowych”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w czwartki, od 8 marca 2018, na godzinę 9.15 do sali 1.01.

Raport roczny ŚLCJ

Wszystkich użytkowników urządzeń ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2017, w terminie do 22 marca 2018. Bliższe informacje dostępne są pod adresem

www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne