About: Wojciech Piątek

Recent Posts by Wojciech Piątek

Pierwszy pomiar układem EAGLE-EYE

Zaawansowane techniki szybkiego-timingu (ang. fast-timing) zostały po raz pierwszy zastosowane w ŚLCJ z wykorzystaniem spektrometru EAGLE (16 Ge ACS) oraz nowego układu EYE (sEquential gamma raYs dEtection - 24 LaBr3). Układ EYE został zaprojektowany i skonfigurowany przez Michała Kowalczyka i Ernesta Grodnera z technicznym i naukowym wsparciem załogi ŚLCJ UW, NCBJ i europejskiej grupy FATIMA. Połączenie EAGLE EYE pozwala na zastosowanie kilku technik szybkiego timingu do pomiarów czasów życie poziomów jądrowych w zakresie 10ps-10ns:
  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez bramkowanie na kwantach rejestrowanych przez detektory Ge układu EAGLE,
  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez rejestrację opóźnionych koincydencji w spektrometrze EAGLE,
  • standardowy pomiar szybkiego timingu przy użyciu detektorów LaBr układu EYE.
Pierwszy eksperyment pomiaru potrójnych koincydencji HPGe-LaBr-LaBr wykonano w  lutym i marcu 2018 z wykorzystaniem 24-ech detektorów LaBr3 dostarczonych przez  europejską współpracę FATIMA. Więcej szczegółów http://wudas2.slcj.uw.edu.pl/spin-chirality/eagle-eye/placement/placement.html...
Read more

Recent Comments by Wojciech Piątek

    No comments by Wojciech Piątek yet.