About: Pawel Napiorkowski

Recent Posts by Pawel Napiorkowski

Dr Mateusz Sitarz

W dniu 23.IX.2019 r. na Wydziale Fizyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Sitarza. Praca zatytułowana była “Research on production of new medical radioisotopes with cyclotron” i opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW i Arronax Nantes, została przygotowana w ramach studiów w systemie cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Universite de Nantes . W dn. 30 września 2019 na Rada Wydziału Fizyki nadała stopień doktora Mateuszowi Sitarzowi i zaakceptowała wniosek o wyróżnienie rozprawy. Gratulacje!...
Read more

Seminarium Aleksandry Sentkowskiej

W czwartek 6 czerwca 2019r, o godzinie 10:15 w sali 1.01 (I piętro) Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr Aleksandra Sentkowska wygłosi referat zatytułowany „Od parzenia herbaty do syntezy radiofarmaceutyku. Potencjalne zastosowania związków polifenolowych jako ligandów do analizy radiochemicznej.”...
Read more

Seminarium Grzegorza Jaworskiego

W czwartek 30 maja 2019r, o godzinie 10:15 w sali 1.01 (I piętro) Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr INŻ. Grzegorz Jaworski  wygłosi referat zatytułowany "12 lat projektu NEDA - od koncepcji do pierwszej serii eksperymentów ze spektrometrem AGATA"....
Read more

Recent Comments by Pawel Napiorkowski

    No comments by Pawel Napiorkowski yet.