About: Łukasz Świątek

Recent Posts by Łukasz Świątek

W związku z Zarządzeniem nr 57 Rektora UW informuje iż:

  1. Wstrzymane są wszystkie podróże służbowe pracowników ŚLCJ, wizyty gości z kraju i z zagranicy oraz gości w pokojach hotelowych.
  2. Administracja, obsługa budynku i portierzy pracują w systemie dyżurów.
  3. Pracownicy naukowi pracują w trybie zdalnym o ile nie koliduje to z ciągłością funkcjonowania ŚLCJ.
  4. Pracownie techniczne pracują w systemie dyżurów.

Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, dyrektor ŚLCJ

...
Read more

Recent Comments by Łukasz Świątek

    No comments by Łukasz Świątek yet.