Warsztaty 2020 odwołane

Zgodnie z Zarządzeniem nr  206 Rektora UW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym rokuakademickiego 2020/2021 zajęcia ogólnouczelniane mogą odbywać się jedynie w trybie zdalnym. Dlatego przez pandemie COVID-19,  XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w 2020 roku się nie odbędą.