Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota

Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1). Konferencja ta jest wspólną inicjatywą Wydziałów Chemii, Fizyki (uwzględniając również Obserwatorium Astronomiczne), Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
Konferencja jest adresowana przede wszystkim do doktorantów wymienionych Wydziałów, uczestników Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się w dniach 30.06.2020-01.07.2020r. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja na stronie internetowej https://wknko.ckc.uw.edu.pl/. Program Konferencji przewiduje wykłady plenarne zaproszonych gości, jak również prezentacje posterowe doktorantów w czterech sekcjach tematycznych: 1. Chemia, 2. Fizyka i Astronomia, 3. Geologia i Geografia, oraz 4. Matematyka i Informatyka, zarówno po polsku jak i po angielsku. Termin nadsyłania abstraktów wystąpień przez doktorantów został ustalony na dzień 5.06.2020, zaś ich akceptacji na dzień 15.06.2020.

Komitet Organizacyjny WKNKO-1
Michał K. Cyrański (Przewodniczący)
Radosław Przeniosło, Zbigniew Rogulski, Urszula Somorowska, Paweł Traczyk, Anna Żylińska (Wiceprzewodniczący)
Damian Połomski (Sekretarz)
oraz
Łukasz Cheda, Łukasz Kierdaszuk, Aleksei Koshevarnikov, Beata Kubiszyn, Bartłomiej Polaczyk, Karolina Połczyńska i Aleksander Rodek