Wstrzymanie eksperymentów w ŚLCJ

Z powodu pandemii wirusa COVID-19 ruch transgraniczny został wstymany. Dodatkowo, 7 kwietnia Rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W szczgólności; zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadza następujące postanowienia:

  • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

Oznacza to konieczność wstymania prac eksperymentalnych w ŚLCJ do najbliższej jesieni.

Nowy rozkład wiązki zaczniemy ustalać od września tego roku.