Stypendium MNiSzW dla dr Aleksandry Sentkowskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował stypendiami młodych wybitnych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Jedną z nagrodzonych osób jest dr Aleksandra Sentkowska z naszego laboratorium.

Pełną informację o Sypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronach Ministerstwa.