dr hab. Krzysztof Kilian

24 września 2019 r Rada Wydziłu Chemii UW zatwierdziła przyznanie stopnia doktora habilitowanego pracownikowi ŚLCJ UW Krzysztofowi Kilianowi.
Jego praca habilitacyjna: “Statyczne i przepływowe metody wydzielania i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania analityczne i radiochemiczne” bazuje na wynikach uzyskanych w naszym Laborartorium

Serdeczne gratulujemy!