Nuclear Physics Research-Technology coaction 2

Międzynarodowe warsztaty “Nuclear Physics Research-Technology coaction 2” i spotkania brokerskie “Nuclear Physics Innovation” odbyły się w Sevilli w Hiszpani w dniach 6-8 listopada 2019. Warsztaty zostały zorganizowane przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego i  Laboratorium Centro Nacional de Aceleradores (CNA) w ramach działania Nuclear Physics Innovation ENSAR2 (NuPIA-ENSAR2). Podczas warsztatów zostały zorganizowane spotkania brokerskie przez DELab UW Enterprise Europe Network oraz Agencia Andaluza del Conocimiento Junta de Andalucia.

Wydarzenie skierowane było do naukowców, technologów, laboratoriów oraz firm zajmujących się fizyką jądrową i pokrewnymi technologiami.

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane najnowsze technologie takie jak: akceleratory, detektory cząstek, systemy próżniowe, elektronika, przetwarzanie danych, produkcja izotopów, napromieniowanie, obrazowanie PET, dozymetria, radioaktywność środowiska, radioterapia, terapia protonowa.

Celem głównym warsztatu było zintensyfikowanie procesu transferu technologii, współpracy badawczo-rozwojowej oraz działań naukowych i innowacyjnych a przede wszystkim:

  • Przedstawienie najnowszych osiągnięć nauki w obszarze technologii jądrowych, które można wdrożyć do przemysłu.
  • Zaprezentowanie osiągnięć przemysłu w zakresie nowych urządzeń i narzędzi, które można wykorzystać w badaniach jądrowych
  • Zidentyfikowanie potrzeb dotyczących kluczowych technologii nuklearnych w zakresie innowacyjnych produktów, procesów i usług
  • Zorganizowanie spotkań brokerskich ułatwiających nawiązywanie kontaktów, współpracy i wymiany pomysłów między laboratoriami badawczymi a firmami w obszarze fizyki jądrowej.
  • Omówienie istniejącej luki i priorytetów zrównoważonego rozwoju w celu optymalizacji wysiłków w zakresie badań i technologii.
  • Przeprowadzono dyskusję o wyzwaniach i szansach w nowych obszarach nauki i przemysłu oraz działań mających zintensyfikować współpracę laboratoriów i przemysłu w obszarze opracowania europejskich innowacyjnych produktów, procesów, usług opartych na technologiach jądrowych.

Podczas warsztatów przedstawiono 25 prezentacji koncentrujących się na aspektach współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Przedstawiono prezentacje laboratoryjne, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury badawczej i oferowanych usług dla przemysłu, prezentacje naukowców dotyczące nowych odkryć, które mogą prowadzić do lub wymagać nowych produktów przemysłowych, prezentacje firm dotyczące nowych produktów, które mogą być przydatne w obecnych pracach badawczych, prezentacje udanej współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a przemysłem.

Agenda spotknia jest dostępna na stronie: https://www.ensar2-nupia.eu/workshop-sevilla.

Podczas warsztatów zorganizowano 31 dwustronnych spotkań (spotkania brokerskie) między badaczami i firmami w których wzięło udział 23 uczestników. Celem spotkań dwustronnych było nawiązanie wstępnych kontaktów, które mogą prowadzić, lub nie, do dalszej współpracy badawczej oraz zintensyfikowania transferu innowacyjnych technologii.

W warsztatach i spotkaniach brokerskich uczestniczyli przedstawiciele:

  • Laboratoriów, ośrodków naukowych: ENRESA ,CEA, CSIC, CNA, FLNR JINR , GANIL ,HIL UW, IFC, IPNE, LNL, UCM, UM, USC.
  • Przemysłu: ANTEC Magnets, AVS, DVC, ELI Beamlines , ELYTT ENERGY ,INEUSTAR,Nucleopolis,SUPRASYS , TTI NORTE.