Dr Mateusz Sitarz

W dniu 23.IX.2019 r. na Wydziale Fizyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mateusza Sitarza. Praca zatytułowana była “Research on production of new medical radioisotopes with cyclotron” i opierała się na wynikach uzyskanych m.in. w ŚLCJ UW i Arronax Nantes, została przygotowana w ramach studiów w systemie cotutelle na Uniwersytecie Warszawskim i Universite de Nantes . W dn. 30 września 2019 na Rada Wydziału Fizyki nadała stopień doktora Mateuszowi Sitarzowi i zaakceptowała wniosek o wyróżnienie rozprawy.

Gratulacje!