Call for proposals 2020

Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie 2020 roku.

Szczegóły w pdf.