Zarządzenie NR 2/2019 Dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim