Seminarium Aleksandry Sentkowskiej

W czwartek 6 czerwca 2019r, o godzinie 10:15 w sali 1.01 (I piętro) Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr Aleksandra Sentkowska wygłosi referat zatytułowany
„Od parzenia herbaty do syntezy radiofarmaceutyku. Potencjalne zastosowania związków polifenolowych jako ligandów do analizy radiochemicznej.”