Seminarium Grzegorza Jaworskiego

W czwartek 30 maja 2019r, o godzinie 10:15 w sali 1.01 (I piętro) Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr INŻ. Grzegorz Jaworski  wygłosi referat zatytułowany
“12 lat projektu NEDA – od koncepcji do pierwszej serii eksperymentów ze spektrometrem AGATA”.