Seminarium dr Urszuli Kaźmierczak.

W dniu 29.03.2019 w godz. 12.00 w sali prof. Olszewskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym seminarium pod tytułem:

Dawka lokalna i jej rola w biologicznej odpowiedzi linii komórkowej CHO-K1

wygłosi dr Urszula Kaźmierczak z ŚLCJ.