Nowy termin składania projektów eksperymentów

Termin składania projektów eksperymentów planowanych do
przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P został
przesuniety na dzień 17 grudnia 2018.