Call for proposals 2019

Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do
przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie
2019 roku.

Szczegóły w pdf.