Pogrzeb prof. Jerzego Jastrzębskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Prof. dr. hab. Jerzego Jastrzębskiego

Budowniczego Warszawskiego cyklotronu U-200P i Ośrodka Produkcji i Badania Radioizotopów, wieloletniego dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, członka i Przewodniczącego Rady Naukowej tej instytucji.

Msza Święta odbyła się w czwartek, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00
w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Starych Powązkach.

Pożegnaliśmy wybitnego naukowca, inicjatora nowych kierunków badań fizyki jądrowej i nauczyciela kilku pokoleń polskich badaczy.