Raport roczny ŚLCJ - SLCJ

Raport roczny ŚLCJ

Wszystkich użytkowników urządzeń ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2017, w terminie do 22 marca 2018. Bliższe informacje dostępne są pod adresem

www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne