Wnioski o przydział wiązki w pierwszej połowie 2018r.

Zapraszamy do nadsyłania projektów eksperymentów planowanych do
przeprowadzenia z wiązkami jonów z Cyklotronu U200-P w pierwszej połowie
2018 roku.

Więcej na stronie http://slcj.uw.edu.pl/pl/wiazki/